Darujte 2%

Podporte nás 2% z dane Vážení partneri – sponzori,

vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane práve našej neziskovej organizácii sa každoročne zozbiera  čiastka, vďaka ktorej dokážeme realizovať  naše náročné projekty.

Fyzická osoba – živnostník:

Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XIII. oddiel).

Zamestnanec:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“ (tlačivo 1). Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane” (tlačivo 2). Obe tlačivá doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Právnická osoba:

V časti IV. daňového priznania vyplňte hore uvedené údaje o našom občianskom združení . Pozor, podľa nového zákona Vaša firma musí okrem 2% percent z dane poskytnúť Občianskemu  združeniu POLONUS najprv vlastný dar vo výške 0,5%. Ten je potrebné poslať do 31. marca a uviesť v riadku IV.1. Iba vtedy smiete vyplniť riadok IV.2. a štát prevedie 2% Vašej dane v plnej  výške na náš účet. Inak Vám dovolí previesť len 1,5% podľa riadku IV.3 a v budúcich rokoch sa to bude znižovať na 1%, 0,5% a 0%.

Náš účet je: Občianske združenie POLONUS, č.ú.. 2629823513/1100

Z Vašich dani:

  • Podporíte poľské knižne fondy  v Poľských knižniciach v Žiline, Martine a Dolnom Kubíne,
  • Prispejete k otvoreniu poľského knižného fondu v Čadci
  • Pomôžete  vo vzdelávaní deťom z Sobotno – nedeľnej poľskej  školy  v Žiline
  • Podporíte kultúrne a vzdelávacie aktivity OZ POLONUS

Z vašich dani:

  • Podporíte poľské knižne fondy  v Poľských knižniciach v Žiline, Martine a Dolnom Kubíne,
  • Prispejete k otvoreniu poľského knižného fondu v Čadci
  • Pomôžete  vo vzdelávaní deťom z Sobotno – nedeľnej poľskej  školy  v Žiline
  • Podporíte kultúrne a vzdelávacie aktivity OZ POLONUS

Ďakujeme

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.