O nás

Vznik

Občianskeho združenia Polonus

Občianske združenie Polonus v Žiline bolo založené v roku 2007 z iniciatívy Poliakov a osôb poľského pôvodu žijúcich na území Žilinského kraja. Pre poľskú menšinu na Slovensku nie je typické jej sústredenie len v danom konkrétnom regióne či vo väčšom počte v niektorej lokalite.

Bolo potrebné zriadiť organizáciu, ktorá by združovala Poliakov a ľudí poľského pôvodu bývajúcich po celom Žilinskom kraji a zriadiť „stredisko“, sídlo združenia. Toto stredisko by slúžilo zároveň ako miesto organizovania kultúrneho a osvetového života poľskej menšiny. Prvotným podnetom a zároveň potrebou a cieľom bolo udržanie svojej národnostnej identity, kultúry, jazyka a tradícií ako integrálnej súčasti a vlastností človeka, ktorý žije mimo svojej vlasti, ale pre novú spoločnosť má byť prínosom a jej rovnocenným členom.

Pomoc komunite

Prečo vzniklo OZ POLONUS

Nemenej dôležitým, a môžeme povedať, že hlavným cieľom, je priblíženie poľskej kultúry, literatúry, umenia a dejín Slovákom a celej slovenskej spoločnosti. A to prostredníctvom vlastnej činnosti, ako aj sprostredkovaním kultúrnych i iných podujatí, organizovania vzájomných stretnutí s možnosťou zoznámiť sa s kultúrou obyvateľov susednej krajiny.

Poľsko a Slovensko sú členmi spoločného európskeho spoločenstva, preto je potrebné šíriť vzájomný dialóg, toleranciu a vzájomné spoznávanie sa. Dôležite je naladiť priateľskú komunikáciu medzi obyvateľmi obidvoch susediacich krajín.

Pomáhame v transformácii a implementácii skúseností v rôznych oblastiach kultúry a podnikania.

Občianske združenie Polonus je otvorenou organizáciou, jej členmi môžu byť nielen Poliaci alebo osoby poľského pôvod. Môžu nimi byť všetci, ktorých zaujíma poľská kultúra, literatúra a umenie, nezávisle od národnosti, vierovyznania, veku či profesie. Je združením pre všetkých, ktorí chcú šíriť interkultúrny dialóg, chcú spolupracovať, vzájomne sa spoznávať a podporovať.

Ako pomáhame

Ako pomáha OZ POLONUS

Chceme reagovať aj na nové výzvy ako starnutie spoločnosti, civilizačné a environmentálne zmeny napríklad vo forme vzdelávania, projektov a debát. Naše aktivity a projekty nájdete v kategórii Naše aktivity /Nasza działalność a Projekty Interreg PL-SK /EU.

Progres

Vízia do budúcnosti

V budúcnosti chceme naďalej viesť medzikultúrny dialóg, šíriť toleranciu a podporovať vzájomné spoznávanie sa, pomáhať si v nadväzovaní partnerstiev medzi inštitúciami, organizáciami z obidvoch strán hranice.

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.