OZ POLONUS

vitajte...

Občianske združenie v Žiline

Vitajte na stránke Občianskeho združenia POLONUS v Žiline, organizácii združujúcej poľskú menšinu a taktiež tých, ktorí sa zajímajú o poľský jazyk, kultúru, literatúru a umenie.  Od svojho vzniku v 2007 roku  sa nám podarilo založiť 7 poľských knižných fondov v regionálnych knižniciach : Krajskej knižnici v Žiline, Turčianskej knižnici v Martine, Kysuckej knižnici v Čadci, Mestskej knižnici v Bytči, Oravskej knižnici v A.Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Liptovskej knižnici Liptovská knižnica G. F.-Belopotockého, Podtatranskej knižnici v Poprade, kde organizujeme tematické prednášky a tlmočením na slovenský jazyk.   Zúčastnene sa aj cezhraničnej spolupráce Interreg PL-SK, medzinárodných projektov.

 Pravidelne aktivity : Žilinské Fórum Národnostných Menšín , 20017-2018 / 11 ročníkov/ – Dni poľskej kultúry v Budatíne – 2016,2017,2018 ,2019 – Stretnutie poľských rodín a mládeže -od  2007, Festival poľskej hudby v Žiline – 2 ročníky, nepravidelne – Dni poľskej kultúry v Žilne – Bigosovanie, Pierogovanie, Barszczykovanie, Žurekovanie – 5 ročníkov ,  semináre a školenia , výstavy , workshopy, príležitostne workshopy a prezentácie / Veľká Noc, Vianoce, Ondrejská noc , atď./ Medzinárodne aktivity: – účasť v projektoch EU , cezhraničnej spolupráce – Jarmok kreativity 2017, Svetových stretnutiach poľskej diaspóry , Svetovej konferencii poľskej podnikateľskej diaspóry. Publikačná činnosť – Bibliotéka Polonusa- vydané 8 publikácii.  Od 2019 prevádzkujeme Poľsku nedeľnú škôlku pre deti do 7 rokov.

Sprostredkovávame rôzne aktivity, pomáhame nájsť partnerov v Poľsku a spolupracujeme s inými národnostnými spolkami na Slovensku.

Našim cieľom je šírenie interkultúrneho dialógu a  najdôležitejších ľudských hodnôt – priateľstva, rovnosti, mieru a rešpektu k rôznym kultúram a národnostiam.

Polskie Przedszkole w Żylinie już działa

Dnia 26.5.2019 w Żylinie odbyło się pierwsze spotkanie i zajęcia w ramach Polskiego Przedszkola. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu, najczęściej  w niedziele. Dzieci będą uczyć się polskich piosenek, zabaw, wierszyków, a przede wszystkim będą mogły uczyć się języka polskiego od najmłodszych lat. W zajęciach bierze udział już 3. generacja dzieci o polskich korzeniach. OZ Polonus ukierunkowuje swoje działania na podtrzymanie języka  polskiego wśród rodzin polonijnych. 

Nové články

Aktuality

Play Poland Film Festival

11 – 25.11.2021 Największy międzynarodowy festiwal polskich filmów już od 11 listopada w kinach i w domach.Play Poland Film Festival po raz siódmy promuje polskie