21.06.2014 (sobota) o 12,30 hod. pozývame Vás týmto na Valné zhromaždenie občianskeho združenia POLONUS

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polonus.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.06.2014 (sobota) o godz. 12,30.

w Katolickiej Szkole Podstawowej R.Zaymusa w

Žiline

Program:

 1. Wprowadzenie – K.Bielik
 1. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia
 2.  Wybór komisji
 3. Wybór władz Stowarzyszenia
 4. Wystąpienia gości.
 5. Raport o działalności 2012,13 i  raport o

gospodarzeniu  za 2013 r., sprawozdanie

 1. Komisji Rewizyjnej
 2. Wniosek o składkach na  2014
 3. Rozpatrzenie projektu zmian w regulaminie stowarzyszenia – wniosek pozostaje do komentowania
 4. . Rozpatrzenie projektu planu działań dla budżetu na  2014 według działań – zapoznanie się z projektami  i harmonogramem realizacji
 5. Wnioski różne  i dyskusja
 6. Wnioski, zatwierdzenie uchwały

Obecność obowiązkowa

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polonus.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.06.2014 (sobota) o godz. 12,30.

w Katolickiej Szkole Podstawowej R.Zaymusa w

Žiline

Program:

 1. Wprowadzenie – K.Bielik
 1. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia
 2.  Wybór komisji
 3. Wybór władz Stowarzyszenia
 4. Wystąpienia gości.
 5. Raport o działalności 2012,13 i  raport o

gospodarzeniu  za 2013 r., sprawozdanie

 1. Komisji Rewizyjnej
 2. Wniosek o składkach na  2014
 3. Rozpatrzenie projektu zmian w regulaminie stowarzyszenia – wniosek pozostaje do komentowania
 4. . Rozpatrzenie projektu planu działań dla budżetu na  2014 według działań – zapoznanie się z projektami  i harmonogramem realizacji
 5. Wnioski różne  i dyskusja
 6. Wnioski, zatwierdzenie uchwały

Obecność obowiązkowa

P  O Z V Á  N  K  A

Pozývame Vás týmto na  Valné zhromaždenie občianskeho združenia POLONUS.

Zasadnutie sa uskutoční dňa 21.06.2014 (sobota) o 12,30 hod.

v Cirkevnej základnej školy R.Zaymusa v Žiline

Program:

 1. Úvod – K.Bielik
 2. Prijatie nových členov občianskeho združenia
 3. Voľba komisií
 4. Doplnenie orgánov združenia voľbou
 5. Vystúpenie hostí .
 6. Výročná správa za rok 2012,13 a správa o hospodárení za rok 2013, správa revíznej komisie
 7. Návrh členského na rok 2014
 8. Prerokovanie návrhu úpravy stanov občianskeho združenia – návrh zostáva voľným na pripomienkovanie
 9. Prerokovanie návrhu plánu činnosti na rok 2014, rozpočet podľa aktivít – oboznámenie s projektami a časovým harmonogramom realizácie
 10. Rôzne a diskusia
 11. Záver, schválenie uznesenia

Vaša účasť na zasadnutí je nutná!ZAPROSZENIE

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polonus.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.06.2014 (sobota) o godz. 12,30.

w Katolickiej Szkole Podstawowej R.Zaymusa w

Žiline

Program:

 1. Wprowadzenie – K.Bielik
 1. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia
 2.  Wybór komisji
 3. Wybór władz Stowarzyszenia
 4. Wystąpienia gości.
 5. Raport o działalności 2012,13 i  raport o

gospodarzeniu  za 2013 r., sprawozdanie

 1. Komisji Rewizyjnej
 2. Wniosek o składkach na  2014
 3. Rozpatrzenie projektu zmian w regulaminie stowarzyszenia – wniosek pozostaje do komentowania
 4. . Rozpatrzenie projektu planu działań dla budżetu na  2014 według działań – zapoznanie się z projektami  i harmonogramem realizacji
 5. Wnioski różne  i dyskusja
 6. Wnioski, zatwierdzenie uchwały

Obecność obowiązkowa

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.