Poľska škola

materiały pomocnicze dla uczniów

Konkurs talenty na UMCS

Na  Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaczął działać specjalny program przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w językach polskim i angielskim w roku akademickim 2019/2020, podejmujących i odbywających kształcenie bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. Rekrutacja prowadzona jest na 46 bezpłatnych miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów.

Konkurs talenty na UMCS Čítať ďalej »

OGŁOSZONO NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STYPENDIUM I DOTACJI IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO

OGŁOSZONO NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STYPENDIUM I DOTACJI IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO

Osoba kontaktowa: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Telefon: tel. +48 883 18 E-mail: stypendia@skubi.net Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, pierwszego Ministra Spraw Zagranicznych RP po odzyskaniu Niepodległości (1989–1993), dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu. Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2019/2020, we współpracy

OGŁOSZONO NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STYPENDIUM I DOTACJI IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO Čítať ďalej »

Poľsky Kino klub pre deti a mladež

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zmysluplné využívanie voľného času v záujme predchádzať a eliminovať pôsobenia negatívnych vplyvov najmä na deti a mládež vo forme poľského Kino klubu pre deti a mládež.   Stručný popis projektu: Mládeži a deťom ponúkame zmysuplný spôsob trávenia voľného času po školskom vyučovaní. V Poľskom Kino klube sa budu realizovať premietania

Poľsky Kino klub pre deti a mladež Čítať ďalej »

Stop stereotypom v Prešove – vzdelávacie prednášky pre mládež a deti

Cieľ projektu: Cieľom projektu je odbúranie predsudkov a boj zo stereotypmi, ktoré pretrvávajúcu v spoločenstve prostredníctvom troch prednášok o tolerancii, vzájomnom pochopení a potrebe spoločne sa postaviť prejavom násilia, rasizmu a xenofóbie. poukázanie na príslušníkov národnostných menšín ktoré sa nielen úspešne začlenili do spoločnosti ale vo veľkej miere aj prispeli k jej rozvoju. Deti budu

Stop stereotypom v Prešove – vzdelávacie prednášky pre mládež a deti Čítať ďalej »

Interaktívne vzdelávanie v rodnej reči v Sobotnej Poľskej Skole

Cieľ projektu: Čiastočný ciel – získanie certifikátu znalosti poľského jazyka. – zväčšenie počtu čitateľov v Poľských knižniciach v Žilinskom kraji – rozšírenie vedomosti z oblasti poľskej kultúry, literatúry a dejín – príprava mládeže na skúšky na VŠ v Poľsku – aktivizácia a zapojenie mládeže do života menšín a účasti v medzinárodných akciách Stručný popis projektu:

Interaktívne vzdelávanie v rodnej reči v Sobotnej Poľskej Skole Čítať ďalej »

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.