Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na wydarzenie o charakterze edukacyjnym poświęcone tematyce dostępności instytucji kultury dla osób w wieku 60+.Do udziału w wydarzeniu zapraszamy pracowników instytucji kultury i dziedzictwa narodowego oraz wszystkie osoby zainteresowane niniejszą tematyką Data: 26.02.2020

Miejsce: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Stajnie książęce, Sala audiowizualna

PROGRAM

Część pierwsza: Seminarium

10.00 – 10.15 Rozpoczęcie, przywitanie gości

10.15 – 11.45 Od dostępności do radości osobistego odkrywania sztuki – Barbara Tichy, Muzeum Narodowe w Warszawie

11.45 – 13.15 Nie ma dostępności – bez świadomości i aktywności. Jak aktywizować seniorów i ich rodziny do korzystania z otaczających ich możliwości – Łukasz Salwarowski, Stowarzyszenie MANKO

13.15 – 14.00 przerwa, catering

Część druga: Warsztat audytu dostępności instytucji kultury – na terenie i na przykładzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie

  1. 14.00 – 17.00

Prowadzenie: dr inż. arch. Iwona Benek oraz dr inż. arch. Agnieszka Labus, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+), Politechnika Śląska, Wydział Architektury.

Wydarzenie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy poprzez formularz rejestracyjny lub e mailowo/telefonicznie bwrona.tritia@gmail.com

Tel. 515 261 827

www.egtctritia.eu

Link do formularza rejestracyjnego: https://docs.google.com/forms/d/1AchWGHLajSXGj_nYA3P-Bch4gvyRTptXTVUA2Taplws/edit?ts=5e427efc

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu: „Dostępność na plus, 60+! Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dostępne dla seniorów“ nr INT/EB/BES/1/IV/A/0140, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

 

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.