Juraj Blanár –predseda ŽSK medzi národnostnými menšinami

Ostatni dzień  listopada 2012 stał się w Żylinie dniem mniejszości narodowych. Polonijna organizacja Stowarzyszenie POLONUS zorganizowało  VI Zilińskie Forum Mniejszości Narodowych. Przedsięwzięcie zostało wsparte ze środków finansowych Biura Rządu Republiki Słowacji w ramach programu Kultura Mniejszości Narodowych 2012.  Ta coroczna impreza przyciągnęła  organizacje narodowościowe zrzeszające przedstawicieli różnych mniejszości narodowych z Zilińskkiego Kraju- polską, czeską, niemiecką, bułgarską, węgierską, rosyjską, ukraińskaą, itd.  Pierwsze roczniki Zilińskiego Forum Mniejszości Narodowych, jak przypomniała viceprezes Irena Zachar, były organizowane w bardziej oficjalnej formie – z konferencjami, seminariami, dyskusjami młodzieży itp. Jednak po latach doświadczeń i przy ciągle  zmniejszających się środkach  OZ POLONUS postanowił kontynuować to przedsięwzięcie w formie bezpośrednich spotkań i prezentacji kultur różnych narodów.  Około 140 osób zapełniło Klub Rondel 23 w Żylinie. W tym roku   prezentowało swoją kulturę Czeskie Stowarzyszenie, które   reprezentowało Czeskie Trio z Koszyc. Wspaniałe pieśni a capella przypomniały czarowną lekkość  czeskich  pieśni  a odtwórczynie swoimi głosami  wniosły atmosferę ciepła i przedświątecznej atmosfery. Nostalgiczne  pieśni przedstawicielek Bułgarskiego Stowarzyszenia,  spontaniczne wystąpienie Stowarzyszenia Zakarpackich Niemców , ze skocznymi piosenkami były wstępem do  pełnego temperamentu występu Zespołu  Ludowego im. Łojasa z Łopusznej z Polski. Wystąpienie polskich górali  z Podhala wniosło mnóstwo temperamentu , ale i nostalgii. Kończącą występ piosenkę ,, Góralu , czy ci nie żal,, śpiewali razem Polacy, Słowacy, Czesi, Niemcy, Rosjanie, Bułgarzy , Węgrzy i pozostali uczestnicy.

VI Zilińskie Forum Mniejszości Narodowych odbywało się pod  patronatem  Przewodniczącego Samorządowego Kraju Zilińskiego, pana Juraja Blanara który swoją obecnością uświetnił imprezę a swoją bezpośredniością i łatwością w nawiązywaniu kontaktów zaskarbił sobie sympatię obecnych. Największy zaszczyt spotkał uczestników z Polskiej strony, która była reprezentowana przez przedstawiciela MSZ RP panią Urszulę Szulczyk –Śliwińską, Kierownika Referatu Radcę Ministra Grzegorza Nowackiego i Konsula Honorowego RP w Liptowskim Mikulaszu  Tadeusza Frąckowiaka, który także wsparł imprezę ze środków własnych. Informacje podane przez konsula Grzegorza Nowackiego o mniejszości polskiej w całej Słowacji, były dobrym źródłem informacji dla obecnych i dla dziennikarzy, obecnych v sali. Przedstawiciel MSZ RP przekałała pozdrowienia z Polski, które zostały przyjęte bardzo ciepło.

Cała impreza przebiegała w duchu porozumienia, integracji i prawdziwego dialogu interkulturalnego.To cykliczne przedsięwzięcie potrafiło wytworzyć prawdziwą platformę komunikacyjną nie tylko na poziomie organizacji mniejszości narodowych, ale także na poziomie powiązań międzyludzkich. Zaowocowało to głównie dobrą komunikacją między organizacjami mniejszościowymi, co jest szczególnie aktualne w aspekcie statusu mniejszości narodowych w UE. To, że różne narodowości łączy nie tylko  kraj ich zamieszkania, ale także podobne problemy, bolączki z utrzymaniem własnej tożsamości, z szybką asymilacją dzieci a czasem i z niezrozumieniem. Tego typu imprezy mają za zadanie nie tylko prezentację pojedyńczych kultur / w poprzednich rocznikach były prezentowane kultury polska, niemiecka, bułgarska, rosyjska , polskie regiony-Śląsk, Podkarpacie, Podhale /,  ale także uwidocznienie się przed  słowackimi współobywatelami. Ludzki kontekst był bezsprzecznie wiodącym tematem, który stara się dalej rozwijać polonijna organizacja OZ POLONUS.

Katarzyna Bielik

Prezes OZ POLONUS

Juraj Blanár –predseda ŽSK medzi národnostnými menšinami

Predseda ŽSK  Juraj Blanár, ktorý prevzal záštitu nad VI. Žilinským fórom národnostných menšín, sa  Fóra zúčastnil osobne. Táto cyklická  aktivita Občianskeho združenia POLONUS, podporená z prostriedkov Úradu vlády SR, programu Kultúra národnostných menšín 2012 a Honorárneho konzula PR v SR  za niekoľko rokov od svojho vzniku vytvorila komunikačnú a diskusnú platformu pre  národnostné menšiny Žilinského kraja. V prítomnosti zástupkyne  poľského Ministerstva zahraničných veci  pani Urszuli Szulczyk-Śliwinskiej, konzula PR v SR radcu -ministra  p. Grzegorza Nowackiego a honorárneho konzula PR T.Frackowiaka  predseda kraja  osobne pozdravil   príslušníkov poľskej, českej, maďarskej, nemeckej, bulharskej, ruskej, ukrajinskej a iných zúčastnených menšín. Svojou bezprostrednosťou a charizmou si počas osobných stretnutí  získal rešpekt a priazeň prítomných. Prezentácia  umenia českej menšiny – České Trio, vystúpenie Spolku Zakarpatských Nemcov z Hornej Štubne, piesne bulharských spoluobčianok a vystúpenie folklórnej skupiny poľských goralov z Lopusznej  tvorili kultúrny program tohtoročného Fóra, ktorým sa menšiny chcú viac zviditeľniť v očiach majority a poukázať na rozmanitosť kultúr, ktoré môžu obohatiť život obyvateľov v Žilinskom kraji. Dúfame že to nebola jednorazová iniciatíva a aktivita národnostných spolkov, ktorá si zaslúži pozornosť predstaviteľov  samospráv a iných regionálnych orgánov.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.