KLUB POLSKI pozyva na TURÍCE v POĽSKOM ĽUDOVOM ZVYKOSLOVÍ- (17) 18. -19. mája 2013

KLUB POLSKI – Stowarzyszenie Polaków i Ich Przyjaciół na Słowacji
zaprasza serdecznie Szanownych Klubowiczów, Polonusóworaz dzieci iGości
na ogólno-słowacką imprezę polonijną
ZIELONE ŚWIĄTKI  DZIEŃ DZIECKA
która odbędzie się w dniach (17) 18 – 19maja 2013 r.
w
ośrodku rekreacyjnym „OLIWA”, Trenčianska Teplá.
Koszty pobytu pokrywa organizator.
Zgłoszenia przyjmują prezesi regionalni KLUBU POLSKIEGO – do 30 kwietnia 2013 r.
z uwarunkowaniem wpłaty wkładu własnego w wysokości 5,00 € od osoby dorosłej.
Uczestnicy z odległych stron – zespół z Polski, Klubowicze z Koszyc oraz organizatorzy,
zostaną zakwaterowani w ośrodku „OLIWA” już w piątek 17.05.2013 r.
Bliższe informacje w dołączonym programie oraz w mapce orientacyjnej RZ „OLIWA”.
P r o g r a m nawiąże do tradycji ubiegłorocznych spotkań zielonoświątkowych.-
patrz strona internetowa: http://www.klubpolski.web-album.org .
Biegiem wycieczki krajoznawczej do pobliskich Trenczyńskich Cieplic, przywidziane są
odwiedziny basenu „GRAND”.
Animatorem gier dziecięcych i konkursów będzie Brat Szkolny Maciek Dżambor.
W programie kulturalnym wystąpi dziecięcy zespół ludowy „ŻĘDOWIANIE”
oraz dzieci i młodzież POLONII SŁOWACKIEJ.
W niedzielę zostanie odprawiona w kościele parafialnym Św. Jana Nepomuckiego
Horné Srnie, uroczysta polsko-słowacka Msza Św. – celebrantem będzie ks.proboszcz
Stanisław Ługowski.
U w a g a : Po napełnieniu kwoty 100 miejsc, zostanie uwzględniona data podania
zgłoszenia.
D o m i ł e g o z o b a c z e n i a !
W imieniu Prezesa KLUBU POLSKIEGO -inż. Tomasza Bienkiewicza
Zbigniuew Podleśny

POĽSKÝKLUB- Spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku
srdečne zve členov Poľského klubu, OZ Polonus, detí a hosťov
na celoslovenské podujate
TURÍCE v POĽSKOM ĽUDOVOM ZVYKOSLOVÍ
ktoré sa uskutočni v dňoch (17) 18. -19. mája 2013
v
rekreačnom zariadení „OLIWA”, Trenčianska Teplá.
Pobytové náklady hradí organizátor.
Prihlášky prijímajú regionálni predsedovia POĽSKÉHO KLUBU – do 30. apríla 2013
s podmienkou úhrady 5,00 € od dospelej osoby – ako vlastný vklad.
Účastníci zo vzdialených miest – súbor z Poľska, Košičania a organizátori, budú
ubytovaní v stredisku „OLIWA” už v piatok 17.05.2013.
Bližšie informácie sú v priloženom programe a orientačnej mapke RZ „OLIWA”.
P r o g r a m nadviaže na tradície minuloročných turíčnych stretnutí –
pozri na internetovú stránku: http://www.klubpolski.web-album.org .
Počas vlastivedného výlet do blízkych Trenčianskych Teplíc, je predpokladaná
návšteva bazénu „GRAND”.
Animátorom detských hier a konkurzov bude Školný brat Matej Džambor.
V kultúrnom programe sa predstaví detský folklórny súbor „RZĘDOWIANIE”
z Poľska a deti POĽSKÝCH ZDRUŽENÍ.
V nedeľu bude vo farskom kostole Sv. Jána Nepomuckého v Hornom Srní
odslúžená slávnostná svätodušná poľsko-slovenská Sv. omša, ktorú bude
celebrovať kn. farár Stanislav Lugowski.
P o z n á m k a : Po obsadení 100 miest, bude zobratý zreteľ na dátum podania prihlasky.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.