Szkoła Liderów Polonijnych Europy Środkowej w Polsce w dniach 18 – 29 czerwca 201 / wiek od 20 do 40 lat,

Szkoła Liderów Polonijnych Europy Środkowej

 

Jeśli chcesz:

 • ·         wzmocnić swoje kompetencje liderskie,
 • ·         rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji Polski oraz angażowania lokalnej społeczności,
 • ·         nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią,
 • ·         nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się podobnymi co Ty, rzeczami,

 

a ponadto:

 

 • ·         masz od 20 do 40 lat,
 • ·         mieszkasz na stałe na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Węgier lub Słowacji,
 • ·         masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski,
 • ·         znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku,
 • ·         od co najmniej 2 lat angażujesz się społecznie, kulturalnie lub politycznie,
 • ·         jesteś liderem/liderką w swoim środowisku,

 

serdecznie zachęcamy do udziału w Szkole Liderów Polonijnych Europy Środkowej, odbywającej się w ramach VI edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych, w dniach 18 – 29 czerwca 2014 roku.

Na zgłoszenia czekamy do 25 maja 2014 roku!

 

 

Czym jest Szkoła Liderów Polonijnych?

 

Szkoła Liderów Polonijnych jest to dwutygodniowy cykl warsztatów, wykładów, spotkań oraz wizyt studyjnych, adresowany do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych. Szkoła odbywa się w Polsce, w Warszawie i kilku innych lokalizacjach.

 

Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Program będzie również prowadził do wzmocnienia stopnia identyfikacji narodowej uczestników z Polską i polską kulturą oraz przybliżenia im polskiej rzeczywistości, obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej w kraju, a także kierunków jego rozwoju. Projekt realizowany jest od 2009 roku, i swoim zasięgiem objął już ponad 350 osób z 35 krajów świata. Więcej informacji na stronie:

http://szkola-liderow.pl/szkola_liiderow_polonijnych.php.

 

 

Kogo szukamy?

 

Osób aktywnie zaangażowanych w zmienianie otaczającej ich rzeczywistości. Osób, które niezależnie od swojego pochodzenia czy wykonywanego zawodu prowadzą działania budujące pozytywny wizerunek Polski i Polaków za granicą. Osób, które do tych działań potrafią zachęcić innych przyjmując w swojej małej lub dużej społeczności funkcje liderów. Dzięki Szkole Liderów Polonijnych chcemy takie osoby wzmacniać, inspirować i zachęcać do współpracy między sobą, jak i z podobnymi im ludźmi w Polsce.

Szukamy: działaczy organizacji polonijnych, związków profesjonalistów, klubów studenckich i nieformalnych zrzeszeń, dziennikarzy, osób aktywnych politycznie, osób działających na rzecz konkretnych grup społecznych (mniejszości narodowe, kobiety, związki wyznaniowe, itp.), a także osób związanych z edukacją, nauką, sportem i kulturą.

 

 

Co w programie?

 

Program Szkoły Liderów Polonijnych Europy Środkowej składać się będzie z:

 • warsztatów rozwijających umiejętności liderskie m.in. przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie;
 • wykładów oraz spotkań z politykami, artystami, przedsiębiorcami, działaczami społecznymi, etc., 
 • wizyt studyjnych w różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą spotykać się z przedstawicielami instytucji państwowych i lokalnymi liderami oraz poznawać przykłady rozwijających się w Polsce inicjatyw społecznych i gospodarczych,
 • kursu e-learningowego z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność polonijną oraz współpracy z instytucjami w Polsce, którego ukończenie będzie warunkiem udziału w szkoleniu (kurs odbywać się będzie w drugiej połowie maja).

 

Ponadto uczestnicy SLP Europy Środkowej wezmą udział w Zjeździe Absolwentów Szkoły Liderów, gdzie będą mieli okazję nawiązać kontakt z 25 młodymi aktywistami polonijnymi z całego świata oraz ponad 150 liderami społecznymi i politycznymi z Polski, Absolwentami różnych programów Szkoły Liderów.

 

Tematami poruszanymi na SLP Europy Środkowej będzie m.in. integracja ze społecznością lokalną, współpraca regionalna i międzynarodowa, wyzwania związane z angażowaniem młodych ludzi do działalności czy innowacyjność w projektach. Przyjrzymy się także, jakie szanse młodym liderom polonijnym stworzyły przemiany transformacyjne, zwłaszcza przystąpienie do Unii Europejskiej.

 

Program każdej ze Szkół jest przygotowywany w oparciu o potrzeby i oczekiwania zbierane na etapie rekrutacji. W poprzednich latach uczestnicy brali udział m.in. w warsztatach z zakresu przywództwa prowadzonych metodą outdoor, szkoleniach na temat wystąpień publicznych, grach symulacyjnych oraz interaktywnych sesjach networkingowych. Spotykali się również z takimi osobami jak prezydent Lech Wałęsa, kardynał Stanisław Dziwisz czy Henryk Wujec. Byli gośćmi Kancelarii Prezydenta RP, Senatu RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także różne aspekty współczesnej działalności społecznej, kulturalnej i samorządowej w Toruniu, Łodzi, Gdańsku czy Krakowie.

 

Po ukończeniu Szkoły uczestnicy zapraszani są do Programu dla Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych, dzięki któremu uzyskują dostęp do różnych narzędzi umożliwiających kontakt i współpracę z liderami z ponad 30 krajów świata.

 

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkole, w tym  koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych, oraz, w uzasadnionych przypadkach, zwracają część kosztów podróży.

 

 

Jak aplikować?

 

Zgłoszenia składające się z:

 • formularza zgłoszeniowego,
 • CV, 
 • 2 rekomendacji lub innych materiałów dokumentujących i potwierdzających informacje zawarte w formularzu,
 • podpisanych warunków uczestnictwa w projekcie,
 • prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 25 maja na adres rekrutacja@szkola-liderow.pl

 

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na stronie http://www.szkola-liderow.pl do 29 maja.

W trakcie procesu rekrutacyjnego Stowarzyszenie Szkoła Liderów zasięgać będzie opinii polskich placówek dyplomatycznych działających na terenie krajów, które obejmuje projekt.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu oraz formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie http://szkola-liderow.pl/slp_europy_srodkowej_2014.php.

 

Koordynatorzy Projektu:

Magda Mazur (magda.mazur@szkola-liderow.pl | tel. 22 556 82 65)

Paweł Cieślak (pawel.cieslak@szkola-liderow.pl | tel. 22 556 82 62)

Szkoła Liderów Polonijnych Europy Środkowej

 

Jeśli chcesz:

 • ·         wzmocnić swoje kompetencje liderskie,
 • ·         rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji Polski oraz angażowania lokalnej społeczności,
 • ·         nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią,
 • ·         nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się podobnymi co Ty, rzeczami,

 

a ponadto:

 

 • ·         masz od 20 do 40 lat,
 • ·         mieszkasz na stałe na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Węgier lub Słowacji,
 • ·         masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski,
 • ·         znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku,
 • ·         od co najmniej 2 lat angażujesz się społecznie, kulturalnie lub politycznie,
 • ·         jesteś liderem/liderką w swoim środowisku,

 

serdecznie zachęcamy do udziału w Szkole Liderów Polonijnych Europy Środkowej, odbywającej się w ramach VI edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych, w dniach 18 – 29 czerwca 2014 roku.

Na zgłoszenia czekamy do 25 maja 2014 roku!

 

 

Czym jest Szkoła Liderów Polonijnych?

 

Szkoła Liderów Polonijnych jest to dwutygodniowy cykl warsztatów, wykładów, spotkań oraz wizyt studyjnych, adresowany do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych. Szkoła odbywa się w Polsce, w Warszawie i kilku innych lokalizacjach.

 

Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Program będzie również prowadził do wzmocnienia stopnia identyfikacji narodowej uczestników z Polską i polską kulturą oraz przybliżenia im polskiej rzeczywistości, obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej w kraju, a także kierunków jego rozwoju. Projekt realizowany jest od 2009 roku, i swoim zasięgiem objął już ponad 350 osób z 35 krajów świata. Więcej informacji na stronie:

http://szkola-liderow.pl/szkola_liiderow_polonijnych.php.

 

 

Kogo szukamy?

 

Osób aktywnie zaangażowanych w zmienianie otaczającej ich rzeczywistości. Osób, które niezależnie od swojego pochodzenia czy wykonywanego zawodu prowadzą działania budujące pozytywny wizerunek Polski i Polaków za granicą. Osób, które do tych działań potrafią zachęcić innych przyjmując w swojej małej lub dużej społeczności funkcje liderów. Dzięki Szkole Liderów Polonijnych chcemy takie osoby wzmacniać, inspirować i zachęcać do współpracy między sobą, jak i z podobnymi im ludźmi w Polsce.

Szukamy: działaczy organizacji polonijnych, związków profesjonalistów, klubów studenckich i nieformalnych zrzeszeń, dziennikarzy, osób aktywnych politycznie, osób działających na rzecz konkretnych grup społecznych (mniejszości narodowe, kobiety, związki wyznaniowe, itp.), a także osób związanych z edukacją, nauką, sportem i kulturą.

 

 

Co w programie?

 

Program Szkoły Liderów Polonijnych Europy Środkowej składać się będzie z:

 • warsztatów rozwijających umiejętności liderskie m.in. przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie;
 • wykładów oraz spotkań z politykami, artystami, przedsiębiorcami, działaczami społecznymi, etc., 
 • wizyt studyjnych w różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą spotykać się z przedstawicielami instytucji państwowych i lokalnymi liderami oraz poznawać przykłady rozwijających się w Polsce inicjatyw społecznych i gospodarczych,
 • kursu e-learningowego z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność polonijną oraz współpracy z instytucjami w Polsce, którego ukończenie będzie warunkiem udziału w szkoleniu (kurs odbywać się będzie w drugiej połowie maja).

 

Ponadto uczestnicy SLP Europy Środkowej wezmą udział w Zjeździe Absolwentów Szkoły Liderów, gdzie będą mieli okazję nawiązać kontakt z 25 młodymi aktywistami polonijnymi z całego świata oraz ponad 150 liderami społecznymi i politycznymi z Polski, Absolwentami różnych programów Szkoły Liderów.

 

Tematami poruszanymi na SLP Europy Środkowej będzie m.in. integracja ze społecznością lokalną, współpraca regionalna i międzynarodowa, wyzwania związane z angażowaniem młodych ludzi do działalności czy innowacyjność w projektach. Przyjrzymy się także, jakie szanse młodym liderom polonijnym stworzyły przemiany transformacyjne, zwłaszcza przystąpienie do Unii Europejskiej.

 

Program każdej ze Szkół jest przygotowywany w oparciu o potrzeby i oczekiwania zbierane na etapie rekrutacji. W poprzednich latach uczestnicy brali udział m.in. w warsztatach z zakresu przywództwa prowadzonych metodą outdoor, szkoleniach na temat wystąpień publicznych, grach symulacyjnych oraz interaktywnych sesjach networkingowych. Spotykali się również z takimi osobami jak prezydent Lech Wałęsa, kardynał Stanisław Dziwisz czy Henryk Wujec. Byli gośćmi Kancelarii Prezydenta RP, Senatu RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także różne aspekty współczesnej działalności społecznej, kulturalnej i samorządowej w Toruniu, Łodzi, Gdańsku czy Krakowie.

 

Po ukończeniu Szkoły uczestnicy zapraszani są do Programu dla Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych, dzięki któremu uzyskują dostęp do różnych narzędzi umożliwiających kontakt i współpracę z liderami z ponad 30 krajów świata.

 

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkole, w tym  koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych, oraz, w uzasadnionych przypadkach, zwracają część kosztów podróży.

 

 

Jak aplikować?

 

Zgłoszenia składające się z:

 • formularza zgłoszeniowego,
 • CV, 
 • 2 rekomendacji lub innych materiałów dokumentujących i potwierdzających informacje zawarte w formularzu,
 • podpisanych warunków uczestnictwa w projekcie,
 • prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 25 maja na adres rekrutacja@szkola-liderow.pl

 

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na stronie http://www.szkola-liderow.pl do 29 maja.

W trakcie procesu rekrutacyjnego Stowarzyszenie Szkoła Liderów zasięgać będzie opinii polskich placówek dyplomatycznych działających na terenie krajów, które obejmuje projekt.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu oraz formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie http://szkola-liderow.pl/slp_europy_srodkowej_2014.php.

 

Koordynatorzy Projektu:

Magda Mazur (magda.mazur@szkola-liderow.pl | tel. 22 556 82 65)

Paweł Cieślak (pawel.cieslak@szkola-liderow.pl | tel. 22 556 82 62)

Szkoła Liderów Polonijnych Europy Środkowej

 

Jeśli chcesz:

 • ·         wzmocnić swoje kompetencje liderskie,
 • ·         rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji Polski oraz angażowania lokalnej społeczności,
 • ·         nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią,
 • ·         nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się podobnymi co Ty, rzeczami,

 

a ponadto:

 

 • ·         masz od 20 do 40 lat,
 • ·         mieszkasz na stałe na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Węgier lub Słowacji,
 • ·         masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski,
 • ·         znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku,
 • ·         od co najmniej 2 lat angażujesz się społecznie, kulturalnie lub politycznie,
 • ·         jesteś liderem/liderką w swoim środowisku,

 

serdecznie zachęcamy do udziału w Szkole Liderów Polonijnych Europy Środkowej, odbywającej się w ramach VI edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych, w dniach 18 – 29 czerwca 2014 roku.

Na zgłoszenia czekamy do 25 maja 2014 roku!

 

 

Czym jest Szkoła Liderów Polonijnych?

 

Szkoła Liderów Polonijnych jest to dwutygodniowy cykl warsztatów, wykładów, spotkań oraz wizyt studyjnych, adresowany do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych. Szkoła odbywa się w Polsce, w Warszawie i kilku innych lokalizacjach.

 

Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Program będzie również prowadził do wzmocnienia stopnia identyfikacji narodowej uczestników z Polską i polską kulturą oraz przybliżenia im polskiej rzeczywistości, obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej w kraju, a także kierunków jego rozwoju. Projekt realizowany jest od 2009 roku, i swoim zasięgiem objął już ponad 350 osób z 35 krajów świata. Więcej informacji na stronie:

http://szkola-liderow.pl/szkola_liiderow_polonijnych.php.

 

 

Kogo szukamy?

 

Osób aktywnie zaangażowanych w zmienianie otaczającej ich rzeczywistości. Osób, które niezależnie od swojego pochodzenia czy wykonywanego zawodu prowadzą działania budujące pozytywny wizerunek Polski i Polaków za granicą. Osób, które do tych działań potrafią zachęcić innych przyjmując w swojej małej lub dużej społeczności funkcje liderów. Dzięki Szkole Liderów Polonijnych chcemy takie osoby wzmacniać, inspirować i zachęcać do współpracy między sobą, jak i z podobnymi im ludźmi w Polsce.

Szukamy: działaczy organizacji polonijnych, związków profesjonalistów, klubów studenckich i nieformalnych zrzeszeń, dziennikarzy, osób aktywnych politycznie, osób działających na rzecz konkretnych grup społecznych (mniejszości narodowe, kobiety, związki wyznaniowe, itp.), a także osób związanych z edukacją, nauką, sportem i kulturą.

 

 

Co w programie?

 

Program Szkoły Liderów Polonijnych Europy Środkowej składać się będzie z:

 • warsztatów rozwijających umiejętności liderskie m.in. przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie;
 • wykładów oraz spotkań z politykami, artystami, przedsiębiorcami, działaczami społecznymi, etc., 
 • wizyt studyjnych w różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą spotykać się z przedstawicielami instytucji państwowych i lokalnymi liderami oraz poznawać przykłady rozwijających się w Polsce inicjatyw społecznych i gospodarczych,
 • kursu e-learningowego z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność polonijną oraz współpracy z instytucjami w Polsce, którego ukończenie będzie warunkiem udziału w szkoleniu (kurs odbywać się będzie w drugiej połowie maja).

 

Ponadto uczestnicy SLP Europy Środkowej wezmą udział w Zjeździe Absolwentów Szkoły Liderów, gdzie będą mieli okazję nawiązać kontakt z 25 młodymi aktywistami polonijnymi z całego świata oraz ponad 150 liderami społecznymi i politycznymi z Polski, Absolwentami różnych programów Szkoły Liderów.

 

Tematami poruszanymi na SLP Europy Środkowej będzie m.in. integracja ze społecznością lokalną, współpraca regionalna i międzynarodowa, wyzwania związane z angażowaniem młodych ludzi do działalności czy innowacyjność w projektach. Przyjrzymy się także, jakie szanse młodym liderom polonijnym stworzyły przemiany transformacyjne, zwłaszcza przystąpienie do Unii Europejskiej.

 

Program każdej ze Szkół jest przygotowywany w oparciu o potrzeby i oczekiwania zbierane na etapie rekrutacji. W poprzednich latach uczestnicy brali udział m.in. w warsztatach z zakresu przywództwa prowadzonych metodą outdoor, szkoleniach na temat wystąpień publicznych, grach symulacyjnych oraz interaktywnych sesjach networkingowych. Spotykali się również z takimi osobami jak prezydent Lech Wałęsa, kardynał Stanisław Dziwisz czy Henryk Wujec. Byli gośćmi Kancelarii Prezydenta RP, Senatu RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także różne aspekty współczesnej działalności społecznej, kulturalnej i samorządowej w Toruniu, Łodzi, Gdańsku czy Krakowie.

 

Po ukończeniu Szkoły uczestnicy zapraszani są do Programu dla Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych, dzięki któremu uzyskują dostęp do różnych narzędzi umożliwiających kontakt i współpracę z liderami z ponad 30 krajów świata.

 

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkole, w tym  koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych, oraz, w uzasadnionych przypadkach, zwracają część kosztów podróży.

 

 

Jak aplikować?

 

Zgłoszenia składające się z:

 • formularza zgłoszeniowego,
 • CV, 
 • 2 rekomendacji lub innych materiałów dokumentujących i potwierdzających informacje zawarte w formularzu,
 • podpisanych warunków uczestnictwa w projekcie,
 • prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 25 maja na adres rekrutacja@szkola-liderow.pl

 

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na stronie http://www.szkola-liderow.pl do 29 maja.

W trakcie procesu rekrutacyjnego Stowarzyszenie Szkoła Liderów zasięgać będzie opinii polskich placówek dyplomatycznych działających na terenie krajów, które obejmuje projekt.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu oraz formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie http://szkola-liderow.pl/slp_europy_srodkowej_2014.php.

 

Koordynatorzy Projektu:

Magda Mazur (magda.mazur@szkola-liderow.pl | tel. 22 556 82 65)

Paweł Cieślak (pawel.cieslak@szkola-liderow.pl | tel. 22 556 82 62)

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.