Zbierka pre Patrika

Announcing the collection of funds for the Patrick Gabrhel – the boy is 17 years old , to  the end of the formalities connected with the death of the father / mother died much earlier-  Polish native  / is locked in a bank account.

AnyEUR help him at the moment.

Please help and pay o to ur account Tatra banka as , Account 2629823513/1100 with a postscript Pre Patrik either For Patrick. Zosia then pass momoney to Patrick personally and ensure their appropriate use.Ogłaszamy zbiórkę środków finansowych dla Patryka  Gabrhela – chłopiec ma 17 lat, do końca formalności związanych ze śmiercią ojca/ matka polka zmarła dużo wcześniej/  ma zablokowane konta w banku. Będzie mieszkał u Cioci. 

Zwracam sią do wszystkich o pomoc dla Patryka  aby w tej najgorszej ,, pierwszej,, chwili mógł opłacić zaległości  /świadczenia, telefon, itp./. Każde EUR mu pomoże w tej chwili. Każda kwota  będzie napomocna.

prosimy wpłacać pomoc na nasze konto  Tatra banka a.s. , Konto 2629823513/1100  z dopiskiem  Pre Patrika albo Dla Patryka . Pieniędze przekażemy potem Zosi , która osobiście je przekaże Patrykowi  i dopilnuje ich celowe   wykorzystanie. 

Vyhlásujeme zbierku  prostriedkov pre Patrick Gabrhela – chlapec ma 17 rokov, do konca formalít spojených so smrťou otca / matka zomrel oveľa skôr-bola  Polka /ma blokovany bankovy účet.
Akékoľvek  pomôc v túto chvíľu a každá čiastka bude nápomocna.
Prosím pomôžte, mozete vlozit na náš účet Tatra banka, 2629823513/1100 s dopiskom  Pre Patrika . Zosia odovzda peniaze  Patrikovi osobne a zabezpečiť ich správne použitie.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.