5.2.2013 Stretnutie velvyslanca PR so zástupcami poľskej menšiny na Slovensku


Ambasador Tomasz Chłoń spotkał się z przedstawicielami słowackiej Polonii – prezes OZ Polonus Katarzyną Bielik, prezesem Klubu Polskiego Tomaszem Bienkiewiczem, wiceprezes Klubu i redaktor naczelną Monitora Polonijnego Małgorzatą Wojcieszyńską oraz wiceprezes OZ Polonus Ireną Zacharovą.

Tematem spotkania była sprawa 50% cięcia dotacji Uradu Vlady SR  dla organizacji polonijnych na 2013. Uzgodnionowspólne kroki dalszego postępowania przez OZ POLONUS i KLUB POLSKI.

Veľvyslanec Tomasz Chłoń sa stretol so zástupcami poľskej menšiny na Slovensku – predsedníčkou občianskeho združenia Polonus p. Katarzynou Bielik, predsedom Poľského klubu v Bratislave p. Tomaszom Bienkiewiczom, podpredsedníčkou Klubu a šéfredaktorkou časopisu „Monitor Polonijny“ p. Małgorzatou Wojcieszyńskou a podpredsedníčkou občianskeho združenia Polonus p. Irenou Zacharovou.

http://www.bratyslawa.msz.gov.pl/sk/aktuality

Stretnutie sa týkalo  50% krátenia dotácii  UV SR pre poľsku menšinu v 2013.Boli dohodnute spoločne kroky obidvoch organizácii. 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.