Ako ziskať poľske občianstvo


 

stawa z 2 kwietnia 2009 r. czekała na wyrok Trybunału Konstytucyjnego o zgodności z konstytucją przepisu  zaskarżonego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pół roku trwało vacatio legis. Tylko przepisy  dotyczące przywracania obywatelstwa polskiego weszły w życie 15 maja 2012 r. Od tej daty wnioski o przywrócenie obywatelstwa polskiego można składać po spełnieniu warunków określonych w ustawie do ministra spraw wewnętrznych, a za granicą do konsula.

Ustawa stwierdza, że obywatelstwo polskie nabywa się z mocy prawa, poprzez nadanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uznanie i przez przywrócenie. Odchodzi ona od zasady, że obywatel polski nie może być równocześnie obywatelem innego państwa. Od cudzoziemca starającego się o obywatelstwo polskie nie można więc żądać zrzeczenia się dotychczasowego obywatelstwa. Znacznie szersza będzie możliwość uznania za obywatela polskiego. Decydować będą o tym okresy legalnego pobytu na terytorium RP, status uchodźcy, regularne źródła dochodu, zawarcie związku małżeńskiego, tytuł prawny do lokalu. Wymagana będzie  przy tym znajomość języka polskiego.

Wnioski będą rozpoznawać wojewodowie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.

Szczegółowe wymagania proceduralne określa wchodzące w życie razem z ustawą  rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączonej do wniosku.  Wnioski, które po 15 sierpnia wpłyną do urzędów wojewódzkich na starych formularzach, będą zwracane wnioskodawcom.

W 2011 r. otrzymało obywatelstwo polskie (bez repatriacji)  3499 cudzoziemców, w tym 2326 od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i 1123 w trybie administracyjnym.

Do 30 czerwca tego roku odpowiednie dane to 1766 cudzoziemców (bez repatriacji), którzy nabyli obywatelstwo  polskie, w tym 863 w trybie nadania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  i 903 w trybie administracyjnym. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców, Białorusinów, Rosjan  i Niemców.

Podstawa prawna:

ustawa z 2 kwietnia 2009 r. (DzU z 14 lutego, poz. 161)

rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 3 sierpnia 2012 r. (DzU z 10 sierpnia, poz. 916)

 

Przeczytaj więcej o:  minister spraw wewnętrznych, obywatelstwo polskie, ustawa o obywatelstwie polskim

Zrodlo: Rzeczpospolita

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.