Čo viete o Poľsku…


Poľsko, Poľská republika (poľ. Polska, Rzeczpospolita Polska) je štát ležiaci v Strednej Európe pri Baltskom mori. Na západe hraničí s Nemeckom (467 km), na juhu s Českom (790 km) a Slovenskom (539 km), na východe s Ukrajinou (529 km) a Bieloruskom (416 km), na severovýchode s Litvou (103 km) a na severe s Ruskom (Kaliningradská oblasť, 210 km). Okrem toho poľská hranica výhradnej ekonomickej zóny na Baltiku (528 km) hraničí so zónami Dánska a Švédska. Celková dĺžka hraníc je 3 582 km.

 

Štát je rozdelený na 16. vojvodstiev (Dolnosliezske, Kujavsko-pomoranské,  Lodžské,  Lubelské,  Lubuské,  Malopoľské,  Mazovské,  Opolské,  Podkarpatské,  Podleské , Pomoranské,  Sliezske,  Svätokrížske,  Varmsko-mazurské,  Veľkopoľské,  Západopomoranské.), ktoré sa delia na 373 powiatov (okresov) a 2 483 gmín (obcí).

 

Za dohodnutý rok založenia poľského štátu je často prijímaný rok 966 [5], v ktorom vládca Mešek I. prijal kresťanstvo. Poľsko sa stalo kráľovstvom v roku 1025 a v roku 1569 sa stalo súčasťou únie s Litvou. Väčšiu časť svojej histórie bola Poľská republika nezávislým a mnohonárodnostným štátom s mnohými vierovyznaniami.

 

Štát pretrval do roku 1795, kedy bolo územie rozdelené medzi tri subjekty: Pruské kráľovstvo, Ruské impérium a Rakúsko (takzvané delenie Poľska). Poľsko získalo nezávislosť v roku 1918 po prvej svetovej vojne. Počas druhej svetovej vojny bola krajina okupovaná hitlerovskýmNemeckom a Sovietskym zväzom. Počet obetí vojny sa odhaduje na vyše 6 miliónov obyvateľov Poľska. Po vojne sa Poľsko stalo socialistickou republikou pod silným vplyvom ZSSR. V roku 1989 nastala zmena politického režimu na parlamentnú demokraciu a hospodárskeho na voľný trh.

 

Poľsko je členom (okrem iných), EÚ, NATO, OSN, OECD, WTO.

 

odľa Ústavy Poľska z 2. apríla 1997 národnými symbolmi Poľska sú:

 

Znak Poľskej republiky – podobizeň bieleho orla na červenom poli

Vlajka Poľskej republiky – biely a červený pruh

Hymna Poľskej republiky – Mazurek Dąbrowskiego

Poľsko nemá oficiálne motto. Namiesto toho sa na armádnych štandardách a tiež označeniach používajú slová: „Bóg, Honor, Ojczyzna“ (Boh, Česť, Vlasť),„Honor i Ojczyzna“ (Česť a Vlasť), „Żywią i bronią“ (Živia a bránia) alebo „Za Waszą i naszą wolność“ (Za Vašu a našu slobodu),„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie“ (Bude to taká republika, aké je správanie mladých ľudí),„“Prawdziwa cnota krytyk się nie boi “ (Pravá cnosť sa kritiky nebojí) . Za také tiež možno uznať prvé slová poľskej hymny: „Jeszcze Polska nie zginęła“ (Ešte Poľsko nezhynulo).

 

Na znaku Poľskej republiky je tradične zobrazovaný biely orol na červenom poli.

 

Územie Poľska takmer celé leží v nížinách (Severoeurópska nížina), priemerná výška krajiny je 173 m n. m., hory ležia len na juhu krajiny (Sudety zahrnujúceKrkonoše a Karpaty zahrnujúce Tatry s najvyšším poľským vrchom – Rysy 2 499 m n. m.) a tvoria južnú hranicu Poľska. Poľskom preteká niekoľko veľkých riek, napríklad  najdlhšia – Visla, Odra, Varta, Bug. V Poľsku je vyše 9 300 jazier, predovšetkým na severe krajiny. Mazúrsko tvorí najväčšie a najnavštevovanejšie územie Poľska s jazerami. V Poľsku sa taktiež zachovalo niekoľko pralesov, napríklad Bielovežský prales (po poľsky: Puszcza Białowieska), 50 km na vychod od mesta Białystok a 70 km na sever od mesta Brest na poľsko-bieloruských hraniciach. Poľsko leží v miernom podnebnom pásme.

 

Mnohí    Poliaci   ovplyvnili dejiny, vedu a umenie. Také priezviska ako  pápež  Ján PawelI / narodený vo Wadowiciach / , skladateľ  Fryderyk Chopin,  vedkyni Maria Sklodowska-Curie  alebo generál-  inžinier  a hrdina  v USA Tadeusz  Kosciuszko / po ňom pomenovali navýši vrh Austrálie / , spisovatelia  Adam Mickiewicz,  Jozef Conrad / Korzeniowski /, atd.  poznajú v každej krajine.Poľsko, Poľská republika (poľ. Polska, Rzeczpospolita Polska) je štát ležiaci v Strednej Európe pri Baltskom mori. Na západe hraničí s Nemeckom (467 km), na juhu s Českom (790 km) a Slovenskom (539 km), na východe s Ukrajinou (529 km) a Bieloruskom (416 km), na severovýchode s Litvou (103 km) a na severe s Ruskom (Kaliningradská oblasť, 210 km). Okrem toho poľská hranica výhradnej ekonomickej zóny na Baltiku (528 km) hraničí so zónami Dánska a Švédska. Celková dĺžka hraníc je 3 582 km.

 

Štát je rozdelený na 16. vojvodstiev (Dolnosliezske, Kujavsko-pomoranské,  Lodžské,  Lubelské,  Lubuské,  Malopoľské,  Mazovské,  Opolské,  Podkarpatské,  Podleské , Pomoranské,  Sliezske,  Svätokrížske,  Varmsko-mazurské,  Veľkopoľské,  Západopomoranské.), ktoré sa delia na 373 powiatov (okresov) a 2 483 gmín (obcí).

 

Za dohodnutý rok založenia poľského štátu je často prijímaný rok 966 [5], v ktorom vládca Mešek I. prijal kresťanstvo. Poľsko sa stalo kráľovstvom v roku 1025 a v roku 1569 sa stalo súčasťou únie s Litvou. Väčšiu časť svojej histórie bola Poľská republika nezávislým a mnohonárodnostným štátom s mnohými vierovyznaniami.

 

Štát pretrval do roku 1795, kedy bolo územie rozdelené medzi tri subjekty: Pruské kráľovstvo, Ruské impérium a Rakúsko (takzvané delenie Poľska). Poľsko získalo nezávislosť v roku 1918 po prvej svetovej vojne. Počas druhej svetovej vojny bola krajina okupovaná hitlerovskýmNemeckom a Sovietskym zväzom. Počet obetí vojny sa odhaduje na vyše 6 miliónov obyvateľov Poľska. Po vojne sa Poľsko stalo socialistickou republikou pod silným vplyvom ZSSR. V roku 1989 nastala zmena politického režimu na parlamentnú demokraciu a hospodárskeho na voľný trh.

 

Poľsko je členom (okrem iných), EÚ, NATO, OSN, OECD, WTO.

 

odľa Ústavy Poľska z 2. apríla 1997 národnými symbolmi Poľska sú:

 

Znak Poľskej republiky – podobizeň bieleho orla na červenom poli

Vlajka Poľskej republiky – biely a červený pruh

Hymna Poľskej republiky – Mazurek Dąbrowskiego

Poľsko nemá oficiálne motto. Namiesto toho sa na armádnych štandardách a tiež označeniach používajú slová: „Bóg, Honor, Ojczyzna“ (Boh, Česť, Vlasť),„Honor i Ojczyzna“ (Česť a Vlasť), „Żywią i bronią“ (Živia a bránia) alebo „Za Waszą i naszą wolność“ (Za Vašu a našu slobodu),„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie“ (Bude to taká republika, aké je správanie mladých ľudí),„“Prawdziwa cnota krytyk się nie boi “ (Pravá cnosť sa kritiky nebojí) . Za také tiež možno uznať prvé slová poľskej hymny: „Jeszcze Polska nie zginęła“ (Ešte Poľsko nezhynulo).

 

Na znaku Poľskej republiky je tradične zobrazovaný biely orol na červenom poli.

 

Územie Poľska takmer celé leží v nížinách (Severoeurópska nížina), priemerná výška krajiny je 173 m n. m., hory ležia len na juhu krajiny (Sudety zahrnujúceKrkonoše a Karpaty zahrnujúce Tatry s najvyšším poľským vrchom – Rysy 2 499 m n. m.) a tvoria južnú hranicu Poľska. Poľskom preteká niekoľko veľkých riek, napríklad  najdlhšia – Visla, Odra, Varta, Bug. V Poľsku je vyše 9 300 jazier, predovšetkým na severe krajiny. Mazúrsko tvorí najväčšie a najnavštevovanejšie územie Poľska s jazerami. V Poľsku sa taktiež zachovalo niekoľko pralesov, napríklad Bielovežský prales (po poľsky: Puszcza Białowieska), 50 km na vychod od mesta Białystok a 70 km na sever od mesta Brest na poľsko-bieloruských hraniciach. Poľsko leží v miernom podnebnom pásme.

 

Mnohí    Poliaci   ovplyvnili dejiny, vedu a umenie. Také priezviska ako  pápež  Ján PawelI / narodený vo Wadowiciach / , skladateľ  Fryderyk Chopin,  vedkyni Maria Sklodowska-Curie  alebo generál-  inžinier  a hrdina  v USA Tadeusz  Kosciuszko / po ňom pomenovali navýši vrh Austrálie / , spisovatelia  Adam Mickiewicz,  Jozef Conrad / Korzeniowski /, atd.  poznajú v každej krajine.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak