Ekonomická situácia v Poľsku

Ekonomická situácia v Poľsku
Poľská republika je ako krajina s 38,5 miliónmi obyvateľov na 6. mieste a s rozlohou 312 679 km2 taktiež na 6. mieste v Európskej únii (EÚ). Avšak nielen počet obyvateľov a rozloha vytvárajú z Poľska štát s významnou pozíciou v Európe a vo Vyšehradskej skupine. Krajina prešla od roku 1990 procesom ekonomickej transformácie a je právom považovaná za príklad úspechu. Poľsku sa ako jedinej krajine v EÚ podarilo vyhnúť recesii v rokoch 2008-9. Aj keď HDP Poľska je tak, ako v prípade ostatných nových členov EÚ, pod priemerom celej EÚ, sila Poľska je v silnej domácej spotrebe. Tieto skutočnosti spolu s aktívnym kapitálovým trhom umocňujú atraktivitu Poľska pre zahraničných, ale v poslednom čase čoraz viac aj domácich investorov.

 

Porovnanie makroekonomických ukazovateľov krajín Vyšehradskej skupiny a priemeru EÚ 28

 

Ukazovateľ   Obdobie Poľsko Slovensko Maďarsko Česká republika Priemer EÚ
HDP % (medziročne) 2.štvrťrok

2015

103,6 103,2 102,7 104,4 101,9
HDP / celý rok % (medziročne) 2014 103,3 102,4 103,6 102,0 101,3
Inflácia % (HICP)

(2005 = 100)

okt 2015 -0,6 -0,5 0,2 0,2 0,0
Inflácia / celý rok % (HICP)

(2005 = 100)

2014 0,1 -0,1 0,0 0,4 0,6
Miera nezamestnanosti % sept 2015 7,1 11,0 6,5 (aug) 4,8 9,3
Miera zamestnanosti / koniec 2014 % koniec  2014 62,6 61,7 62,6 69,8 65,2
Index priemyselnej výroby % (2010 = 100) 2. štvrťrok 2015 117,6 133,0 121,8 116,9 103,5
Index priemyselnej výroby /2014 % (2010 = 100) 2014 114,4 123,4 113,2 110,0 101,4
Index stavebnej výroby % (2010 = 100) 2. štvrťrok 2015 96,1 92,3 113,3 92,8 96,3
Index stavebnej výroby / 2014 % (2010 = 100) 2014 102,7 78,1 106,8 85,3 94,2
Index pracovných nákladov % (2012 = 100) 1. štvrťrok 2015 110,5 104,7 103,4 100,4 100,2
Index miezd a príjmov % (2012 = 100) 1. štvrťrok 2015 110,5 103,8 105,5 99,9 100,1

 

Zdroj: Eurostat

 

Poľsko – slovenská hospodárska spolupráca:

Hospodárska spolupráca Poľskej republiky so Slovenskou republikou sa od roku 1993 neustále zvyšuje, čo sa prejavilo v posilňovaní poľsko – slovenských väzieb v rámci EÚ a Vyšehradskej skupiny (www.visegradgroup.eu/sk). Len za posledných dvanásť rokov vzrástla obchodná výmena medzi Poľskom a Slovenskom viac ako šesťnásobne. Opiera sa o dva piliere vzájomného obchodu:

  1. tradičný sortiment, akým sú produkty ťažkého priemyslu, suroviny a poľnohospodárske a potravinárske produkty,
  2. výrobky priemyselných odvetví vzniknutých po prílive priamych zahraničných investícií, akými sú automobilový a elektrotechnický priemysel.

Poľsko je významným obchodným partnerom Slovenskej republiky. Je tretím najväčším odberateľom slovenského exportu s podielom 8,3%. V slovenskom importe je Poľsko s podielom 4,7% na 6. mieste. Pre Poľsko je Slovensko v rámci exportu na 10. partnerom v exporte s podielom 2,6% a 13. partnerom v importe s podielom 2,0%. (štatistické údaje za rok 2014).

 

 

Najvýznamnejšie položky vzájomnej obchodnej výmeny v roku 2014:

Poľský export na Slovensko:

 

Názov sortimentu Podiel v rámci celkového poľského exportu na Slovensko Hodnota

v mln EUR

Index(medziročne)
Kovy a kovové výrobky 16,2 % 669,4 99,6
Stroje a mechanické zariadenia elektrické prístroje 13,3 % 549,3 96,4
Dopravné prostriedky 11,2 % 465,4 100,3
Plasty a plastové výrobky 9,0 %

,0 %

8 %

372,9 105,8
Nerastné suroviny 6,8 % 283,0 90,4

 

Zdroj: Hlavný štatistický úrad PR

 

Poľský import zo Slovenska

 

Názov sortimentu Podiel v rámci celkového poľského importu zo Slovenska Hodnota

v mln

EUR

Index(medziročne)
Kovy a kovové výrobky 23,9 % 734,8 102,9
Stroje a mechanické zariadenia elektrické prístroje 21,8 % 670,5 99,3
Dopravné prostriedky 10,7 % 328,6 113,4
Plasty a plastové výrobky 8,8 % 238,1 86,7
Nerastné suroviny 8,6 % 265,2 65,0

 

Zdroj: Hlavný štatistický úrad PR

 

Zaujímavosti vzájomného obchodu medzi Poľskou a Slovenskou republikou v roku 2014:

Dovoz poľských výrobkov na Slovensko:

Poľsko je významným dodávateľom Slovenska, v  roku 2014 až 69% na Slovensko dovážaných sviec je z Poľska. Taktiež 62% olejov z repky olejnej, 53% keramických dlaždíc, 41% cigariet, 30%  syrov a tvarohu, 23% hnojív, ako aj 73% koksu, je importovaných z Poľska.

Vývoz slovenských výrobkov do Poľska:

Poľsko je zároveň dôležitým odberateľom slovenských výrobkov, kedy v roku 2014  až 69% slovenského exportu živej hydiny, 65% dámskych blúzok, 55% sladu, 23%23% prípravkov na ústnu a zubnú hygienu a 21% toaletného papiera je predaných práve do Poľska.

 

Potraviny, ovocie, zelenina a poľnohospodárske produkty:

Vďaka rozvinutému poľnohospodárstvu je Poľská republika v rámci Európskej únie významným producentom a exportérom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, zameriavajúcim sa na tradičné, ale aj ekologické formy poľnohospodárstva.

Poľsko patrí k svetovým lídrom v pestovaní jabĺk, malín, čučoriedok. Poľsko patrí k špičke medzi spracovateľmi ovocia a zeleniny a k najväčším výrobcom mrazeného ovocia a zeleniny, ovocných a zeleninových štiav a koncentrátov.

Takmer štvrtina poľského exportu poľnohospodársko-potravinárskych produktov smeruje do Nemecka, následne 8% do Veľkej Británie, 7% do Francúzska a 6% do Českej republiky. Celkovo je z Poľskej republiky do krajín EÚ vyvážaných takmer 80% produkcie týchto produktov.

Slovensko je odberateľom 3,2% poľského exportu poľnohospodársko-potravinárskych produktov a v rámci krajín EÚ je na 7. mieste. V rámci vzájomnej poľsko-slovenskej obchodnej výmeny tvoria tieto produkty 18,5% celkového poľského exportu na Slovensko a 6,8% celkového slovenského exportu do Poľska.

 

Poľsko ponúka veľké množstvo investičných príležitostí, o ktorých sa viac dozviete na stránke Poľskej agentúry pre informácie a zahraničné investície: http://www.paiz.gov.pl/en?lang_id=12

a Poľskej agentúry pre rozvoj podnikania http://en.parp.gov.pl/

Význam vzájomného prepojenia medzi Poľskom a Slovenskom potvrdzuje aj fungovaní obchodných komôr na obidvoch stranách hranice: Slovensko – poľská obchodná komora v Žiline (http://www.spok.sk) a Poľsko-slovenská priemyselná a obchodná komora v Krakove (http://www.polskoslowackaizba.pl/)

Pre slovenské podniky je zaujímavou príležitosťou na získanie kapitálu Varšavská burza cenných papierov, najdynamickejšie sa rozvíjajúca a najlikvidnejšia burza cenných papierov v strednej Európe (http://www.gpw.pl/root_en)

Bližší pohľad na Poľskú ekonomiku Vám poskytne stránka Ministerstva hospodárstva Poľskej republiky: http://www.mg.gov.pl/.

Lepšiu orientáciu v dianí v regióne strednej a východnej Európy môžete získať na stránke renomovaného poľského think-tanku Ośrodek Studiów Wschodnich, ktorý sa špecializuje na tento región http://www.osw.waw.pl/en.

 

Tabuľka:

 

Poľský vývoz poľnohospodársko – potravinárskych produktov (PPProd) do krajín EÚ v roku 2014
         
  Hodnota Index Podiel PPProd v celk. poľskom exporte do krajiny Podiel krajiny v rámci poľského exportu PPProd.
  mln EUR medziročne       % % %
Celkom svet 21 347,9 104,5 4,4 100,00
Celkom EÚ 16 876,9 108,5   79,60
         
Nemecko 4 812,5 102,1 11,3 22,54
Veľká Británia 1 635,3 105,8 15,8 7,66
Francúzsko 1 463,2 122,5 15,9 6,85
Česká republika 1 302,2 105,0 12,6 6,10
Taliansko 1 152,7 108,2 15,7 5,40
Holandsko 1 053,8 99,5 15,5 4,94
Slovensko 691,1 96,5 16,7 3,24
Maďarsko 565,5 104,7 13,1 2,65
Dánsko 408,9 98,1 15,8 1,92
Litva 451,0 107,8 19,3 2,11
Rumunsko 414,2 111,0 16,1 1,94
Španielsko 420,8 108,3 10,6 1,97
Belgicko 432,6 118,9 11,7 2,03
Švédsko 352,3 95,9 7,5 1,65
Rakúsko 330,6 97,1 12,0 1,55
Lotyšsko 276,6 125,1 17,1 1,30
Bulharsko 225,9 95,9 31,4 1,06
Írsko 158,2 90,7 30,9 0,74
Grécko 136,7 104,6 22,5 0,64
Fínsko 129,0 100,9 9,3 0,60
Chorvátsko 128,9 139,4 33,0 0,60
Estónsko 118,9 98,1 11,0 0,56
Portugalsko 80,0 125,1 13,3 0,37
Slovinsko 78,5 7,0 13,8 0,37
Cyprus 42,0 165,9 14,5 0,20
Malta 8,6 118,8 12,7 0,04
Luxembursko 6,9 115,0 4,0 0,03
Zdroj: Hlavný štatistický úrad PR  

zdroj: http://www.bratyslawa.msz.gov.pl/sk/bilateralne_spoluprace/ekonomika/ekonomicka_situacia_v_polsku/ekonomicka_situacia_v_polsku 

ambasada      logo polonus

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.