OZ POLONUS sa zucastnil na XII. Slovensko-poľskom hospodárskom fóre v 24. 10. 2013 v Spišskej Novej Vsi

XII. edycja forum jest poświęcona innowacjom w gospodarce oraz prezentuje warunki do inwestowania w Polsce.

Słowacko–Polskie Forum Gospodarcze, organizowane przez Stowarzyszenie Region „Tatry” przy wsparciu Ambasady Polskiej w Bratysławie, jest miejscem spotkań ekspertów różnych dziedzin, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych i przedsiębiorstw. Stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz informacji w dziedzinie współpracy gospodarczej, a także zachętę do rozwijania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Tematyka Forum koncentruje się w tym roku wokół innowacyjnej gospodarki, z akcentem na wspieranie innowacyjności w sektorze MSP oraz połączenia gazowego łączącego Polskę i Słowację.

Forum jest również okazją do doświadczeń biznesowych przedsiębiorców ze Słowacji zainteresowanych inwestycjami w Polsce. Tegoroczne Słowacko-Polskie Forum Gospodarcze odbywa się pod patronatem przewodniczącego Rada Narodowej Republiki Słowackiej Pavla Paški i ambasadora RP w Bratysławie Tomasza Chłonia.

XII. edycja forum jest poświęcona innowacjom w gospodarce oraz prezentuje warunki do inwestowania w Polsce.

Słowacko–Polskie Forum Gospodarcze, organizowane przez Stowarzyszenie Region „Tatry” przy wsparciu Ambasady Polskiej w Bratysławie, jest miejscem spotkań ekspertów różnych dziedzin, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych i przedsiębiorstw. Stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz informacji w dziedzinie współpracy gospodarczej, a także zachętę do rozwijania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Tematyka Forum koncentruje się w tym roku wokół innowacyjnej gospodarki, z akcentem na wspieranie innowacyjności w sektorze MSP oraz połączenia gazowego łączącego Polskę i Słowację.

Forum jest również okazją do doświadczeń biznesowych przedsiębiorców ze Słowacji zainteresowanych inwestycjami w Polsce. Tegoroczne Słowacko-Polskie Forum Gospodarcze odbywa się pod patronatem przewodniczącego Rada Narodowej Republiki Słowackiej Pavla Paški i ambasadora RP w Bratysławie Tomasza Chłonia.

Združenie Región „Tatry“ so sídlom v Kežmarku každoročne organizuje Slovensko-poľské hospodárske fórum, ktoré prispieva už viac ako jedno desaťročie k rozvoju hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom. Každý rok je fórum jedným z vrcholov slovensko–poľských hospodárskych vzťahov. Záštitu nad XII. fórom, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2013 v Spišskej Novej Vsi, prevzali Predseda NR SR Pavol Paška a J.E. Veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Tomasz Chłoń.

Zúčastneným subjektom, zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy, podnikateľom a odbornej verejnosti z oboch strán hranice sa prihovorili J. E. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľsku Vasil Grivna a J. E. Veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Tomasz Chłón. Obaja veľvyslanci pozitívne zhodnotili uplynulý rok v oblasti rozvoja slovensko-poľskej spolupráce. Negatívom ostávajú stále nedostatočné dopravné prepojenia medzi oboma krajinami.

XII. Slovensko-poľské hospodárske fórum sme venovali inováciám, pomoci malým a stredným podnikateľom v ich inovatívnom rozvoji s využitím poznatkov slovenských a poľských firiem a inštitúcií a rozvoju podnikateľskej spolupráce. Inovácie sú celosvetovo vnímané ako kľúčový nástroj pre hospodársky rast a udržanie si konkurencieschopnosti. Pomocou inovácii môžu podniky napredovať. Témami tohtoročného hospodárskeho fóra boli tiež praktické rady týkajúce sa hlavných právnych aspektov podnikania v Poľsku, účtovníctva, daní, využitia internetu na znižovanie administratívnej záťaže a možnosti hľadania partnerov na poľskej a slovenskej strane. Zaujímavou novinkou fóra boli B2B stretnutia a rokovania so zástupcami obchodných a priemyselných komôr.

XII. ročník Slovensko-poľského hospodárskeho fóra pritiahol do Spišskej Novej Vsi desiatky podnikateľov, zástupcov firiem, starostov a primátorov. Fórum bolo príležitosťou pre rozvoj vzájomnej spolupráce v hospodárskej sfére.

Hlavnými partnermi XII. Slovensko–poľského hospodárskeho fóra boli: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave, GAZ-SYSTEM S.A., PETERKA&PARTNERS; partnermi: Effix s. r. o., BALANCED HR s. r. o., sky blue, s. r. o. – O2 Partner pre podnikateľov, WHIRLPOOL SLOVAKIA, s. r. o.; meritórnymi partnermi: PARP, SIEA a mediálnymi partnermi: ETARGET, www.wnp.pl.

Mgr. Jana Majorová Garstková

riaditeľka kancelárie Združenia Región „Tatry“

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.