Poľský vynálezcovia


Krzysztof Arciszewski – inżynier i budowniczy, generał artylerii Holandii, Brazylii i Polski. Przeprowadził wiele doniosłych reform i udoskonaleń w dziedzinie artylerii, fortyfikacji i budownictwa wojskowego.

 

Paul Baran – amerykański informatyk polskiego pochodzenia, pionier internetu. Opracował sposób przesyłania danych między komputerami.

 

Jan Józef Baranowski – najwybitniejszy wynalazca wśród przedstawicieli polskiej Wielkiej Emigracji, wynalazł system ostrzegawczy na kolei, maszynę do drukowania biletów, kasownik do nich i wiele innych.

 

Mieczysław Grzegorz Bekker – inżynier, konstruktor, współtwórca pojazdów księżycowych. Wygrał konkurs NASA na opracowanie i zbudowanie pojazdu księżycowego Lunar Roving Vehicle dla programu Apollo.

 

Józef Bożek – konstruktor-mechanik, wynalazca, nazywany często „polsko-czeskim Stephensonem“. Jako pierwszy na kontynencie europejskim skonstruował powóz z napędem parowym.

 

Stefan Władysław Bryła – jeden z najwybitniejszych inżynierów Polski międzywojennej, pionier nowości technicznych w naszym budownictwie, ekspert w dziedzinie stalowych konstrukcji spawanych.

 

 

 

Karol Brzostowski – szlachcic, inżynier, wynalazca i działacz gospodarczy, który w swoich dobrach pod Augustowem stworzył znakomicie funkcjonujący samorząd zwany później rzeczpospolitą sztabińską.

 

Jan Czochralski – opatentował metodę hodowli kryształów, które są podstawą w produkcji używanych obecnie procesorów.

 

Michał Doliwo-Dobrowolski – pionier techniki prądu trójfazowego. Opracował pierwszą prądnicę prądu przemiennego trójfazowego, trójfazowy silnik indukcyjny oraz transformator trójfazowy.

 

Stefan Drzewiecki – wynalazca, pionier lotnictwa i żeglugi podwodnej. Od 1888 roku konstruował okręty podwodne o napędzie elektrycznym po tym, jak dowiedział się, że Edison skonstruował ołowiane akumulatory. Jako pierwszy na świecie wpadł na pomysł, by okręt podwodny wyposażyć w peryskop.

 

Erazm z Zakroczymia – konstruktor i budowniczy pierwszego stałego mostu na Wiśle w Warszawie (żył w XVI wieku).

 

Max Factor – właściwie Maksymilian Faktorowicz, producent i wynalazca kosmetyków pochodzenia polskiego, założyciel słynnej na całym świecie firmy kosmetycznej.

 

Adolf Froelich – pochodzący z województwa lubelskiego lekarz dentysta, który wynalazł podwójne śmigło ułatwiające loty w ośrodkach rzadszych.

 

Kazimierz Funk – biochemik amerykański pochodzenia polskiego, twórca nauki o witaminach. Jako pierwszy wyodrębnił witaminę B, oraz wprowadził termin witamina.

 

Janusz Groszkowski – wszechstronny elektronik i radiotechnik, był konstruktorem pierwszego na świecie magnetronu metalowego z katodą tlenkową stanowiącego podstawę współczesnych radarów, oraz unikatowych próżniomierzy jonizacyjnych do pomiaru najniższych ciśnień.

 

Rudolf Gundlach – w 1934 roku skonstruował czołgowy peryskop odwracalny, który bez zmiany pozycji obejmował pole widzenia o wartości 360 stopni. Wynalazek stosowany do dzisiaj, opatentowano we Francji, wielkiej Brytanii i Szwecji. Plany peryskopu wykradli Niemcy i Rosjanie.

 

Kazimierz Stanisław Gzowski – inżynier kanadyjski pochodzenia polskiego, budowniczy dróg i mostów, adwokat i nauczyciel. Budowniczy International Bridge – mostu ponad Niagarą, łączącego Kanadę ze Stanami Zjednoczonymi.

 

Jan Heweliusz – gdański astronom. Był autorem pierwszego w kartografii naukowej topograficznego atlasu Księżyca „Selenographia“. Budował teleskopy, był pomysłodawcą peryskopu.

 

Józef Hofman – żył w latach 1876-1957. Amerykański pianista, kompozytor, także wynalazca, pochodzenia polskiego. Jeden z najwybitniejszych pianistów XX wieku. Jest autorem m.in. wycieraczek szyb samochodowych i resorów.

 

Feliks Jasiński – inżynier kolejnictwa, budowniczy kolei Petersburg-Moskwa. Konstruktor mostów, oraz światowy pionier teorii sprężystości.

 

Jacek Karpiński – inżynier elektronik i informatyk, skonstruował minikomputer – K-202 wyprzedzający swoją epokę co najmniej o 10 lat. Niedoceniany i szykanowany przez władze komunistyczne.

 

Stanisław Kierbedź – polski inżynier. Budowniczy wielkich mostów żelaznych, działający głównie w Rosji.

 

Mikołaj Kopernik – astronom, prawnik i lekarz, twórca jednolitej i syntetycznej teorii systemu heliocentrycznego, ale też twórca pierwszej w dziejach nowożytnych kanapki. Sformułował prawo, iż „gorszy pieniądz wypiera z rynku lepszy“.

 

Józef Stanisław Kosacki – inżynier i saper. W roku 1941 skonstruował ręczny wykrywacz min działający na zasadzie elektromagnetycznej.

 

Paweł Kosieradzki – w latach 1929-1934 opracował metodę kąpieli cyjanowych, które hartowały stal i chroniły ją przed korozją.

 

Tadeusz Jan Krwawicz – jeden z najwybitniejszych na świecie autorytetów w dziedzinie okulistykil. Jako jeden z pierwszych naukowców w Polsce, zajął się plastycznymi operacjami rogówki w celu wyrównania wad refrakcji.

 

Stanisław Ignacy Łaszczyński – prekursor hydroelektrometalurgii w Polsce. Wynalazł materiał wybuchowy – miedziankit.

 

Ignacy Łukasiewicz – farmaceuta, wynalazca lampy naftowej i pionier przemysłu naftowego w Europie.

 

Jan Łukasiewicz – matematyk który w 1920 roku opracował „polski odwrotny system notowania“ (RPN – Reverse Polish Notation) – stosowany do dziś w markowych kieszonkowych kalkulatorach.

 

Henryk Magnuski – inżynier telekomunikacji, twórca jednego z pierwszych walkie-talkie.

 

Stefan Feliks Manczarski – był jednym z pierwszych na świecie twórców telewizji. W 1929 roku skonstruował pierwszy polski telewizor.

 

Marian Mazur – w latach 1935-1939 zbudował pierwszy na świecie system telefonii automatycznej.

 

Ludwik Mękarski – inżynier francuski, polskiego pochodzenia. W roku 1873 opatentował pierwszy na świecie silnik na sprężone powietrze.

 

Ignacy Mościcki – opracował metodę umożliwiającą produkcję kwasu azotowego z powietrza (stosowanego do produkcji barwników, środków farmaceutycznych i materiałów wybuchowych).

 

Aleksander Teodorowicz Możajski – oficer marynarki wojennej, pionier awiacji, Polak i jednocześnie obywatel Rosji, zbudował pierwszy na świecie samolot.

 

Gabriel Narutowicz – wybitny konstruktor oraz inżynier. Jego prace naukowe oraz realizacje spowodowały, że został uznany za jednego z najwybitniejszych europejskich twórców elektrowni wodnych i świetnego znawcę zagadnień geologicznych. Pierwszy prezydent Rzeczypospolite.

 

Jakub Natanson – chemik organik. Prowadził prace w dziedzinie syntezy organicznej, w roku 1856 otrzymał sztuczną substancję barwną, która jak się okazało była jednym z pierwszych barwników syntetycznych – fuksyna.

 

Kazimierz Noiszewski – prekursor badań nad sztucznym wzrokiem. Jeszcze przed I wojną światową skonstruował urządzenie, które przewodziło prąd o różnym natężeniu pod wpływem wiązki światła.

 

Julian Ochorowicz – filozof, psycholog, lekarz, publicysta i wynalazca w jednej osobie. Pierwszy Polak zajmujący się przesyłaniem obrazów na odległość. Pracował również nad udoskonaleniem telefonu.

 

Jan Oderfeld – profesor, matematyk, inżynier, konstruktor silników lotniczych, wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej.

 

Karol Olszewski – chemik, fizyk, kriogenik, współautor metody skroplenia powietrza. Wspólnie z Zygmuntem Wróblewskim w roku 1883 w Krakowie skroplił powietrze.

 

Adam Ostaszewski – naukowiec i wynalazca, konstruktor lotniczy, pionier polskiej awiacji. Skonstruował pierwszy polski pionowzlot, był również twórcą samolotu dwupłatowego.

 

Antoni Norbert Patek – polski zegarmistrz, założyciel firmy Patek Philippe & Co. – jednej z najbardziej znanych firm, produkujących zegarki.

 

Stefan Pieńkowski – wynalazł lampę fluoroscencyjną (świetlówkę).

 

Sylwester Porowski (wraz z zespołem) opracował w Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN niebieski laser. Wiązka takiego lasera pozwala czterokrotnie zwiększyć ilość informacji zapisywanych na płycie CD. Niestety, aż pięć lat trwało przygotowanie tego produktu do sprzedaży, co spowodowało, że przestał być pożądaną nowością na rynku.

 

Kazimierz Prószyński – skonstruował pierwszą na świecie kamerę filmową. Dzięki jego wynalazkowi powstała pierwsza lotnicza kronika wojenna (1918 rok).

 

Marian Rejewski – wspólnie z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim, złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

 

Gustaw Różycki – przedsiębiorca, inżynier i wynalazca, związany z polskim górnictwem. Był producentem jednego z polskich motocykli.

 

Jerzy Stanisław Rudlicki – polski pilot, inżynier i konstruktor lotniczy, który zaprojektował w latach międzywojennych kilka udanych konstrukcji lotniczych.

 

Tadeusz Sendzimir – w latach 1933-1934 zbudował walcownię blach, w której ze stalowej płyty grubości 1 cm produkowano milimetrową blachę. Metodę tę opatentowano w Wielkiej Brytanii, Francji i USA.

 

Kazimierz Siemienowicz – polsko-litewski szlachcic (herbu Ostoja), generał, inżynier wojskowy i artylerzysta, który w 1650 roku opublikował w Amsterdamie „Wielkiej sztuki artylerii część pierwsza“ – przez prawie 200 lat podstawowy podręcznik artylerii w Europie.

 

Maria Skłodowska – pionierka fizyki jądrowej. Wspólnie z mężem wyizolowała w paryskim laboratorium rad.

 

Izrael Abraham Staffel – warszawski zegarmistrz, mechanik, polski wynalazca pochodzenia żydowskiego. Wynalazł wiele mechanizmów precyzyjnych.

 

Abraham Stern – mechanik, samouk – wybitny konstruktor i uczony, wynalazca „machiny liczącej“.

 

Jan Szczepanik – opatentował urządzenie do fotoelektrycznego zapisu dźwięku na taśmie filmowej. Dzięki jego wynalazkowi możliwy był rozwój filmu.

 

Alojzy Świętosławski – w 1935 roku skonstruował superczuły termometr, zwany ebuliometrem Świętosławskiego, który pozwalał mierzyć temperaturę wrzących cieczy z dokładnością do 0,005 stopnia Celsjusza.

 

Czesław Tański – polski malarz, konstruktor lotniczy, prekursor szybownictwa w Polsce. Na szybowcu własnej konstrukcji dokonał krótkich skoków – pierwszych w historii światowego szybownictwa wzlotów z terenu płaskiego.

 

Władysław Tryliński – w 1929 roku wspólnie ze Stefanem Władysławem Bryłą zbudował pierwszy w Europie most spawany nad rzeką Słudwią (niedaleko Łowicza). W 1935 roku opatentował twardą nawierzchnię z sześciokątnych płyt, od jego nazwiska nazywaną trylinką. Opatentował też żelbetonowe podkłady kolejowe (używane na całym świecie).

 

Erazm Witelo – Witeliusz, Witello – średniowieczny przyrodnik, matematyk i filozof urodzony pod Wrocławiem. Opisał budowę oka i podjął próbę wyjaśnienia procesu widzenia.

 

Mieczysław Władysław Wolfke – fizyk, prekursor telewizji i holografii. W roku 1889 opracował „telektroskop“ – jedno z pierwszych urządzeń poprzedzających o ćwierć wieku odkrycie Johna Bairda – telewizję.

 

Zygmunt Florenty Wróblewski – fizyk, pionier kriogeniki. W 1883 roku w Krakowie wspólnie z K. Olszewskim skroplił powietrze.

 

Witold Zglenicki – filantrop, geolog, nafciarz, ojciec nafty bakijskiej. Stworzył fundację, z dochodów której w każdej guberni Królestwa Polskiego miał zostać wybudowany kościół katolicki i szkoła techniczna, w której niezamożni uczniowie mieli pobierać naukę za darmo.

 

Edmund Ludwik Żaliński (Zalinski, Zalinsky) oficer armii amerykańskiej, polskiego pochodzenia. Jego czołowym osiągnięciem było wynalezienie i skonstruowanie pneumatycznego działa torpedowego, do którego wynalazł również zapalnik elektryczny.

 

Kazimierz Żegleń – polski ksiądz, mieszkający na stale w USA. Wynalazł między innymi kamizelkę kuloodporną, pracował nad materiałami kompozytowymi.Krzysztof Arciszewski -inžinier a staviteľ, generál delostrelectva Holandsko, Brazílie a Poľska. Previedol  niekoľko dôležitých reforiem a zlepšení  v oblasti delostrelectva, opevnenia a vojenských stavieb .

 

Paul Baran – Americký počítačový vedec poľského pôvodu, priekopník na internete. Vyvinul spôsob, ako prenášať dáta medzi počítačmi.

 

Jan Józef Baranowski – vynálezca, jeden  z najvýznamnejších predstaviteľov poľskej Veľké emigrácie, vynašiel systém varovania na železnicy,stroj na tlač listkov, atd.

 

Mieczysław Grzegorz Bekker – inžinier, projektant, spoluautor   lunárnych vozidiel. V NASA vyhral súťaž  na návrh a realizáciu   lunárneho  vozida  pre program Apollo.

 

Józef Bożek – konstruktor-mechanik, wynalazca, nazywany często „polsko-czeskim Stephensonem“. Jako pierwszy na kontynencie europejskim skonstruował powóz z napędem parowym.

 

Stefan Władysław Bryła – jeden z najwybitniejszych inżynierów Polski międzywojennej, pionier nowości technicznych w naszym budownictwie, ekspert w dziedzinie stalowych konstrukcji spawanych.

 

Karol Brzostowski – szlachcic, inżynier, wynalazca i działacz gospodarczy, który w swoich dobrach pod Augustowem stworzył znakomicie funkcjonujący samorząd zwany później rzeczpospolitą sztabińską.

 

Jan Czochralski – opatentował metodę hodowli kryształów, które są podstawą w produkcji używanych obecnie procesorów.

 

Michał Doliwo-Dobrowolski – pionier techniki prądu trójfazowego. Opracował pierwszą prądnicę prądu przemiennego trójfazowego, trójfazowy silnik indukcyjny oraz transformator trójfazowy.

 

Stefan Drzewiecki – wynalazca, pionier lotnictwa i żeglugi podwodnej. Od 1888 roku konstruował okręty podwodne o napędzie elektrycznym po tym, jak dowiedział się, że Edison skonstruował ołowiane akumulatory. Jako pierwszy na świecie wpadł na pomysł, by okręt podwodny wyposażyć w peryskop.

 

Erazm z Zakroczymia – konstruktor i budowniczy pierwszego stałego mostu na Wiśle w Warszawie (żył w XVI wieku).

 

Max Factor – właściwie Maksymilian Faktorowicz, producent i wynalazca kosmetyków pochodzenia polskiego, założyciel słynnej na całym świecie firmy kosmetycznej.

 

Adolf Froelich – pochodzący z województwa lubelskiego lekarz dentysta, który wynalazł podwójne śmigło ułatwiające loty w ośrodkach rzadszych.

 

Kazimierz Funk – biochemik amerykański pochodzenia polskiego, twórca nauki o witaminach. Jako pierwszy wyodrębnił witaminę B, oraz wprowadził termin witamina.

 

Janusz Groszkowski – wszechstronny elektronik i radiotechnik, był konstruktorem pierwszego na świecie magnetronu metalowego z katodą tlenkową stanowiącego podstawę współczesnych radarów, oraz unikatowych próżniomierzy jonizacyjnych do pomiaru najniższych ciśnień.

 

Rudolf Gundlach – w 1934 roku skonstruował czołgowy peryskop odwracalny, który bez zmiany pozycji obejmował pole widzenia o wartości 360 stopni. Wynalazek stosowany do dzisiaj, opatentowano we Francji, wielkiej Brytanii i Szwecji. Plany peryskopu wykradli Niemcy i Rosjanie.

 

Kazimierz Stanisław Gzowski – inżynier kanadyjski pochodzenia polskiego, budowniczy dróg i mostów, adwokat i nauczyciel. Budowniczy International Bridge – mostu ponad Niagarą, łączącego Kanadę ze Stanami Zjednoczonymi.

 

Jan Heweliusz – gdański astronom. Był autorem pierwszego w kartografii naukowej topograficznego atlasu Księżyca „Selenographia“. Budował teleskopy, był pomysłodawcą peryskopu.

 

Józef Hofman – żył w latach 1876-1957. Amerykański pianista, kompozytor, także wynalazca, pochodzenia polskiego. Jeden z najwybitniejszych pianistów XX wieku. Jest autorem m.in. wycieraczek szyb samochodowych i resorów.

 

Feliks Jasiński – inżynier kolejnictwa, budowniczy kolei Petersburg-Moskwa. Konstruktor mostów, oraz światowy pionier teorii sprężystości.

 

Jacek Karpiński – inżynier elektronik i informatyk, skonstruował minikomputer – K-202 wyprzedzający swoją epokę co najmniej o 10 lat. Niedoceniany i szykanowany przez władze komunistyczne.

 

Stanisław Kierbedź – polski inżynier. Budowniczy wielkich mostów żelaznych, działający głównie w Rosji.

 

Mikołaj Kopernik – astronom, prawnik i lekarz, twórca jednolitej i syntetycznej teorii systemu heliocentrycznego, ale też twórca pierwszej w dziejach nowożytnych kanapki. Sformułował prawo, iż „gorszy pieniądz wypiera z rynku lepszy“.

 

Józef Stanisław Kosacki – inżynier i saper. W roku 1941 skonstruował ręczny wykrywacz min działający na zasadzie elektromagnetycznej.

 

Paweł Kosieradzki – w latach 1929-1934 opracował metodę kąpieli cyjanowych, które hartowały stal i chroniły ją przed korozją.

 

Tadeusz Jan Krwawicz – jeden z najwybitniejszych na świecie autorytetów w dziedzinie okulistykil. Jako jeden z pierwszych naukowców w Polsce, zajął się plastycznymi operacjami rogówki w celu wyrównania wad refrakcji.

 

Stanisław Ignacy Łaszczyński – prekursor hydroelektrometalurgii w Polsce. Wynalazł materiał wybuchowy – miedziankit.

 

Ignacy Łukasiewicz – farmaceuta, wynalazca lampy naftowej i pionier przemysłu naftowego w Europie.

 

Jan Łukasiewicz – matematyk który w 1920 roku opracował „polski odwrotny system notowania“ (RPN – Reverse Polish Notation) – stosowany do dziś w markowych kieszonkowych kalkulatorach.

 

Henryk Magnuski – inżynier telekomunikacji, twórca jednego z pierwszych walkie-talkie.

 

Stefan Feliks Manczarski – był jednym z pierwszych na świecie twórców telewizji. W 1929 roku skonstruował pierwszy polski telewizor.

 

Marian Mazur – w latach 1935-1939 zbudował pierwszy na świecie system telefonii automatycznej.

 

Ludwik Mękarski – inżynier francuski, polskiego pochodzenia. W roku 1873 opatentował pierwszy na świecie silnik na sprężone powietrze.

 

Ignacy Mościcki – opracował metodę umożliwiającą produkcję kwasu azotowego z powietrza (stosowanego do produkcji barwników, środków farmaceutycznych i materiałów wybuchowych).

 

Aleksander Teodorowicz Możajski – oficer marynarki wojennej, pionier awiacji, Polak i jednocześnie obywatel Rosji, zbudował pierwszy na świecie samolot.

 

Gabriel Narutowicz – wybitny konstruktor oraz inżynier. Jego prace naukowe oraz realizacje spowodowały, że został uznany za jednego z najwybitniejszych europejskich twórców elektrowni wodnych i świetnego znawcę zagadnień geologicznych. Pierwszy prezydent Rzeczypospolite.

 

Jakub Natanson – chemik organik. Prowadził prace w dziedzinie syntezy organicznej, w roku 1856 otrzymał sztuczną substancję barwną, która jak się okazało była jednym z pierwszych barwników syntetycznych – fuksyna.

 

Kazimierz Noiszewski – prekursor badań nad sztucznym wzrokiem. Jeszcze przed I wojną światową skonstruował urządzenie, które przewodziło prąd o różnym natężeniu pod wpływem wiązki światła.

 

Julian Ochorowicz – filozof, psycholog, lekarz, publicysta i wynalazca w jednej osobie. Pierwszy Polak zajmujący się przesyłaniem obrazów na odległość. Pracował również nad udoskonaleniem telefonu.

 

Jan Oderfeld – profesor, matematyk, inżynier, konstruktor silników lotniczych, wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej.

 

Karol Olszewski – chemik, fizyk, kriogenik, współautor metody skroplenia powietrza. Wspólnie z Zygmuntem Wróblewskim w roku 1883 w Krakowie skroplił powietrze.

 

Adam Ostaszewski – naukowiec i wynalazca, konstruktor lotniczy, pionier polskiej awiacji. Skonstruował pierwszy polski pionowzlot, był również twórcą samolotu dwupłatowego.

 

Antoni Norbert Patek – polski zegarmistrz, założyciel firmy Patek Philippe & Co. – jednej z najbardziej znanych firm, produkujących zegarki.

 

Stefan Pieńkowski – wynalazł lampę fluoroscencyjną (świetlówkę).

 

Sylwester Porowski (wraz z zespołem) opracował w Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN niebieski laser. Wiązka takiego lasera pozwala czterokrotnie zwiększyć ilość informacji zapisywanych na płycie CD. Niestety, aż pięć lat trwało przygotowanie tego produktu do sprzedaży, co spowodowało, że przestał być pożądaną nowością na rynku.

 

Kazimierz Prószyński – skonstruował pierwszą na świecie kamerę filmową. Dzięki jego wynalazkowi powstała pierwsza lotnicza kronika wojenna (1918 rok).

 

Marian Rejewski – wspólnie z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim, złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

 

Gustaw Różycki – przedsiębiorca, inżynier i wynalazca, związany z polskim górnictwem. Był producentem jednego z polskich motocykli.

 

Jerzy Stanisław Rudlicki – polski pilot, inżynier i konstruktor lotniczy, który zaprojektował w latach międzywojennych kilka udanych konstrukcji lotniczych.

 

Tadeusz Sendzimir – w latach 1933-1934 zbudował walcownię blach, w której ze stalowej płyty grubości 1 cm produkowano milimetrową blachę. Metodę tę opatentowano w Wielkiej Brytanii, Francji i USA.

 

Kazimierz Siemienowicz – polsko-litewski szlachcic (herbu Ostoja), generał, inżynier wojskowy i artylerzysta, który w 1650 roku opublikował w Amsterdamie „Wielkiej sztuki artylerii część pierwsza“ – przez prawie 200 lat podstawowy podręcznik artylerii w Europie.

 

Maria Skłodowska – pionierka fizyki jądrowej. Wspólnie z mężem wyizolowała w paryskim laboratorium rad.

 

Izrael Abraham Staffel – warszawski zegarmistrz, mechanik, polski wynalazca pochodzenia żydowskiego. Wynalazł wiele mechanizmów precyzyjnych.

 

Abraham Stern – mechanik, samouk – wybitny konstruktor i uczony, wynalazca „machiny liczącej“.

 

Jan Szczepanik – opatentował urządzenie do fotoelektrycznego zapisu dźwięku na taśmie filmowej. Dzięki jego wynalazkowi możliwy był rozwój filmu.

 

Alojzy Świętosławski – w 1935 roku skonstruował superczuły termometr, zwany ebuliometrem Świętosławskiego, który pozwalał mierzyć temperaturę wrzących cieczy z dokładnością do 0,005 stopnia Celsjusza.

 

Czesław Tański – polski malarz, konstruktor lotniczy, prekursor szybownictwa w Polsce. Na szybowcu własnej konstrukcji dokonał krótkich skoków – pierwszych w historii światowego szybownictwa wzlotów z terenu płaskiego.

 

Władysław Tryliński – w 1929 roku wspólnie ze Stefanem Władysławem Bryłą zbudował pierwszy w Europie most spawany nad rzeką Słudwią (niedaleko Łowicza). W 1935 roku opatentował twardą nawierzchnię z sześciokątnych płyt, od jego nazwiska nazywaną trylinką. Opatentował też żelbetonowe podkłady kolejowe (używane na całym świecie).

 

Erazm Witelo – Witeliusz, Witello – średniowieczny przyrodnik, matematyk i filozof urodzony pod Wrocławiem. Opisał budowę oka i podjął próbę wyjaśnienia procesu widzenia.

 

Mieczysław Władysław Wolfke – fizyk, prekursor telewizji i holografii. W roku 1889 opracował „telektroskop“ – jedno z pierwszych urządzeń poprzedzających o ćwierć wieku odkrycie Johna Bairda – telewizję.

 

Zygmunt Florenty Wróblewski – fizyk, pionier kriogeniki. W 1883 roku w Krakowie wspólnie z K. Olszewskim skroplił powietrze.

 

Witold Zglenicki – filantrop, geolog, nafciarz, ojciec nafty bakijskiej. Stworzył fundację, z dochodów której w każdej guberni Królestwa Polskiego miał zostać wybudowany kościół katolicki i szkoła techniczna, w której niezamożni uczniowie mieli pobierać naukę za darmo.

 

Edmund Ludwik Żaliński (Zalinski, Zalinsky) oficer armii amerykańskiej, polskiego pochodzenia. Jego czołowym osiągnięciem było wynalezienie i skonstruowanie pneumatycznego działa torpedowego, do którego wynalazł również zapalnik elektryczny.

 

Kazimierz Żegleń – polski ksiądz, mieszkający na stale w USA. Wynalazł między innymi kamizelkę kuloodporną, pracował nad materiałami kompozytowymi.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.