Pozvánka: HOSPODÁRSKA AKTIVIZÁCIA KOMUNÍT NA SLOVENSKO POĽSKOM POHRANIČÍ


Gospodarcza stymulacja społeczności na słowacko-polskim pograniczu

Termin:       15września 2012   o 11.00 godz.

Miejsce :      Palace Hotel Polom, P.O. Hviezdoslava 22, Žilina 

Program:

Blok I.

 • Różnice interkulturowe na słowacko-polskim pograniczu .
 • Stosunki prawno-pracownicze  –  cechy specyficzne i rśżnice w RP i SR.
 • Bariery   dla przedsiębiorczości
 • Społeczności – różnice czy walory. Miejsce kobiet na rynku pracy.
 • Kształcenie w Polsce ?
 • Konsultacje  Punktu konsultacyjnego SK-PL ,przykłady, dyskusja.
 • Obiad

Wykładowcyi: Renata Rosowska,  Katarzyna  Bielik, Marcin Marcinkiewicz

Organozator: OZ POLONUS

 

Udział bezpłatny po zatwierdzeniu zgloszenia. Ilość miejsc ograniczona.

Informácie:           OZ Polonus, SOPK Žilina, len SMS 0910932574

E-mail: ozpolonus@gmail.com                               www.polonus.sk

 

HospodÁrska  aktiviZácia komunÍt  na slovensko poĽskom pohraniČÍ

Termín:       15.septembra  2012   o 11.00 hod.

Miesto :      Palace Hotel Polom, P.O. Hviezdoslava 22, Žilina 

Program:

Blok I.

 • Interkultúrne rozdiely  na slovensko-poľskom pohraničí.
 • Pracovno-zmluvné vzťahy – špecifiká  a odlišnosti v PL a na SK
 • Bariéry v podnikaní
 • Komunity – odlišnosti alebo prednosti. Postavenie žien na trhu práce.
 • Vzdelávanie v Poľsku ?
 • Konzultácie INFOBODU SK-PL , preberanie prípadov, diskusia.
 • Obed

Prednášajúci: Renata Rosnowska,  Katarzyna  Bielik, Marcin Marcinkiewicz

Organizačný garant: OZ POLONUS

 

Účasť bezplatná.  Počet miest obmedzený.

Účasť  len s potvrdenou pozvánkou

 

Informácie:           OZ Polonus, SOPK Žilina, len SMS 0910932574

E-mail: ozpolonus@gmail.com                               www.polonus.sk

 

Projekt:  PODNIKÁME BEZ HRANÍC

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.“  Číslo projektu: WTSL.02.03.00-82-235/10

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.