Terma Bania -Białka Tatrzańska -POĽSKO

Terma Białka in Białka Tatrzańska is an extraordinary place – it combines fun of an aqua park, comfort of a SPA and the therapeutic effects of thermal baths. All this is complemented by the biggest Polish ski resort located nearby.
Terma Białka offers entertainment and relaxation with an interior design which combines highland style with modern architecture. Our pro-ecological mind set demonstrations Terma’s concern for the natural environment and well-being of future generations.
The facility was designed by „ETC Architekci Sp. z o.o.“ Sp. k. [„ETC Architekci LLC” LTD] from Wrocław.
Some important facts:
 • net floor area of the facility – 8,580.33 m²
 • floor area of swimming pools – 1,382.67 m², including:
  • floor area of swimming pool inside the facility – 820.86 m²
  • floor area of swimming pool outside the facility – 561.81 m²
Geothermal water is extracted from a depth of 2500 m with a temperature of 72°C. In all, our guests have nearly 9 000 m² of water entertainment and relaxation at their disposal.
Taking into consideration specified needs of our guests, the facility was divided into several zones with specific preferences. All the beach entry pools main interior pools stretch outside the building, creating a naturally designed landscape. They are either separated from each other or parted from the surrounding area by naturally formed rocks or foliage. The south part of the Terma Białka complex was intended only for the summer use and it constitutes an integral part of the resort. This area encompasses: swimming pools, water slides, sports fields and an amphitheatre. The construction of additional exterior swimming pools is planned in the future.

Terma Białka w Białce Tatrzańskiej to miejsce niezwykłe – łączy w sobie rozrywkę parku wodnego, komfort SPA oraz lecznicze właściwości termalnego wypoczynku. Wszystko to dopełnia położenie w bezpośrednim sąsiedztwie największego w Polsce kompleksu narciarskiego.
Interesujące rozwiązania architektoniczne pozwalają na rozrywkę i relaks w niezwykle stylowych wnętrzach, zaskakujących intrygującymi połączeniami góralskiego folkloru i nowoczesnego designu. Wreszcie rozwiązania proekologiczne na niespotykaną dotąd skalę sprawiają, iż Terma wpisuje się w ideę troski o środowisko naturalne oraz dobro przyszłych pokoleń.
Obiekt został zaprojektowany przez firmę „ETC Architekci Sp. z o.o.“ Sp. k. z Wrocławia
A teraz kilka istotnych danych:
 • powierzchnia netto naszego obiektu to aż 8 580,33 m²
 • powierzchnia (niecek) wody basenowej 1 382,67 m² w tym:
  • powierzchnia (niecek) wody basenowej wewnątrz obiektu 820,86 m²
  • powierzchnia (niecek) wody basenowej na zewnątrz obiektu 561,81 m²
Wodę termalną pozyskuje sie  z głębokości 2500 m, a jej temperatura osiąga 72 °C. To tylko liczby, które jednak wiele obrazują – do dyspozycji gości jest prawie 9 000 m² wodnej rozrywki i relaksu.
Biorąc pod uwagę sprecyzowane potrzeby użytkowników, podzielili obiekt na kilka stref, dostosowanych do konkretnych preferencji. Wszystkie plaże i główne niecki wewnętrzne mają swoja kontynuację na zewnątrz budynku, tworząc tym samym naturalnie skomponowane wnętrza krajobrazowe. W zależności od potrzeb są wydzielone zarówno pomiędzy sobą jak i terenem zewnętrznym, poprzez naturalnie uformowane skarpy oraz kompozycje zieleni. Zachodni fragment działki, pomiędzy budynkiem i plażami całorocznych basenów z jednej strony a naziemną linią energetyczną z drugiej, przeznaczony został dla elementów, które czynne będą tylko w sezonie letnim, stanowiąc integralną część kąpieliska. Mieści się tutaj: niecka basenu pływackiego wraz z trybuną, niecka basenu rekreacyjnego wraz plażami utwardzonymi i trawiastymi, zespół zjeżdżalni wodnych wraz z lądowiskiem, boiska sportowe i amfiteatr. Realizacja basenów zewnętrznych sezonowych planowana jest w drugim etapie inwestycji.

Terma Bialka v  Bialke Tatranskej je nezvyčajným miestom, ktoré zahŕňa zábavu vodného parku, pohodlie kúpeľov a tiež liečivé vlastnosti termálneho oddychu. To všetko je doplnené o polohu v tesnej blízkosti najväčšieho lyžiarskeho strediska v Poľsku.
Zaujímavé architektonické riešenia umožňujú zábavu a relaxáciu v nezvyčajne štýlovom interiéri a prekvapia zaujímavým spojením goralského folklóru a moderného dizajnu. Šetrné stavebné riešenia voči životnému prostrediu v nebývalom merítku majú zásluhu na tom, že Terma je súčasťou myšlienky starostlivosti o životné prostredie a dobré životné podmienky budúcich generácií.
Objekt bol navrhnutý spoločnosťou „Architekci ETC Sp. Z o.o.“ z Vroclavi.
Tu sú niektoré dôležité údaje:
 • čistá plocha nášho zariadenia je až 8 580,33 m²
 • celková plocha bazénov je 1 382,67 m², z toho:
  • plocha bazénov vo vnútri objektu je  820,86 m²
  • plocha bazénov vonkajšej časti objektu je 561,81 m²
Termálnu vodu získavame z hĺbky 2500 m, a jej teplota dosahuje 72°C. Sú to však len čísla, ktoré i tak veľa znamenajú –  hostia majú k dispozícii takmer 9 000 m² vodnej zábavy a oddychu.
Berúc do úvahy špecifické požiadavky užívateľov sme objekt rozdelili do niekoľkých zón, prispôsobených konkrétnym požiadavkám. Všetky pláže a hlavné vnútorné bazény majú svoje pokračovanie na vonkajšej strane budovy, tvoriac tak prírodný vzhľad i vovnútri. V závislosti od potrieb sú od seba oddelené navzájom i vonkajšie plochy prostredníctvom prírodne vytvorených zrázov a zelene. Západná časť objektu, ktorá sa nachádza medzi budovou a okolím bazénov otvorených počas celého roka a nadzemným napájacím vedením na strane druhej, bola navrhnutá pre prvky, ktoré budú otvorené iba v lete. Táto časť sa stala integrálnou súčasťou rezortu. Nachádza sa tu plavecký bazén spolu s tribúnou, rekreačný bazén s dláždenými a trávnatými plážami, tobogány, športoviská a amfiteáter. Výstavba vonkajších sezónnych bazénov sa plánuje v druhej etape investícií.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.