Nadácia Pomoc Poliakom na Východe

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie (The Foundation Aid to Poles in the East) is a foundation created by Polish government (State Treasury) in order to facilitate the cooperation between Polish government and Polonia in the East (primarily, former Soviet Union). Among the goals of the foundation is to provide support for Polish cultural and educational institutions abroad.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ustanowiona została 18 maja 1992 r. przez Skarb Państwa jako efekt podjętej przez rząd uchwały Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie współpracy z Polonią, emigracją i Polakami za granicą.

Zasadniczy cel działania Fundacji określono jako „niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej” i zakłada on realizację powyższych zadań poprzez podejmowanie przez Fundację działań na rzecz:

  1. podtrzymywania polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych,
  2. poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej,
  3. tworzenia przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w kraju zamieszkiwania Polaków,
  4. pozyskiwania środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie.

Fundacja wykonuje swoje cele poprzez realizację:

  1. państwowych zadań zleconych, powierzanych nam przez głównego opiekuna Polonii z ramienia Rzeczpospolitej Polski tj. Senatu RP we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych;
  2. projektów, zgodnych z powyższymi założeniami pod względem merytorycznym, finansowanych ze środków pozabudżetowych /darowizny, odpisy itp./.

Nadácia vytvorená poľskou vládou  s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi poľskou vládou a Poloniou na východe (predovšetkým bývalý Sovietsky zväz). Cieľom  nadácie je poskytovať podporu pre poľské kultúrne a vzdelávacie inštitúcie v zahraničí.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.