Združenie Poľska komunita

Association „Polish Community“ (PolishStowarzyszenie „Wspólnota Polska“) is a Polish non-governmental and public benefit organization operating under the patronage of the Polish Senate; dedicated to strengthening the ties between Poland and Polonia – Poles and people of Polish origin living abroad. The current chairman is Longin Komołowski since June 2010.

It was founded in 1990 by Andrzej Stelmachowski, professor of Wrocław University and Warsaw University, then-Sejm marshal, later Minister of Education, and until his death in April 2009, presidential advisor. Maciej Płażyński was the president of the association from May 11, 2008 until his death on April 10, 2010.

The organization receives sponsorship from Polish government.Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową działającą pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

Wśród założycieli i członków Stowarzyszenia jest wielu luminarzy polskiego życia publicznego – senatorów i posłów, działaczy niepodległościowych, hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelickiego, wybitnych naukowców, lekarzy, dziennikarzy, prawników, przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia jest zespolenie wysiłków w umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Rodaków rozsianych po świecie.

Uzgodnieniu programu, a także wzajemnemu poznaniu i omówieniu wszystkich aspektów współpracy służyły wielkie zjazdy, zorganizowane przez Stowarzyszenie: w 1990 roku Spotkanie Polonii Wschodu i Zachodu w Rzymie pod auspicjami Ojca Świętego Jana Pawła II oraz trzy Zjazdy Polonii i Polaków z Zagranicy: Kraków 1992 r.. Warszawa – Pułtusk – Kraków-Częstochowa 2001r oraz Warszawa 2007r.

W codziennej pracy z upływem lat rozszerza się nieustannie zakres zadań Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dyktowany potrzebami Polonii. Zarząd Krajowy, 24 Oddziałów i 5 Domów Polonii w większych miastach Polski współpracuje ze wszystkimi organizacjami polonijnymi i środowiskami zawodowymi w dziedzinie oświaty, nauki, kultury, sportu i turystyki. Organizuje m.in. warsztaty i staże zawodowe, kursy języka i kultury polskiej, kursy metodyczne dla nauczycieli języka polskiego, szkoły letnie języka i kultury. W ramach akcji letniej Stowarzyszenia z wypoczynku w Polsce corocznie korzysta ok. 4 tysięcy dzieci i młodzieży przybywających na kolonie, obozy, warsztaty, plenery itp. Dzieci i młodzież gościmy również w „zielonych klasach”, funkcjonujących w ciągu roku szkolnego. „Wspólnota Polska” w ramach współpracy ze szkołami polonijnymi na całym świecie dostarcza też podręczniki i pomoce dydaktyczne, dzięki dotacji Senatu RP wyposaża i buduje szkoły na Wschodzie, m.in. na Litwie – Wilno, na Białorusi – Grodno i Wołkowysk, na Łotwie – Rezekne i Ukrainie – Gródek Podolski, Mościska i Strzelczyska. Od kilku lat jest kontynuowany, zainicjowany przez Stowarzyszenie, program szkół partnerskich, łączący szkoły na Wschodzie ze szkołami na Zachodzie i w Kraju.

Wśród inwestycji Stowarzyszenia za wschodnią granicą są też Domy Polskie – w Grodnie, Baranowiczach, Lidzie, Mohylewie i Szczuczynie na Białorusi, w Nowym Sołońcu na Bukowinie rumuńskiej, w Żytomierzu na Ukrainie oraz Dom Polski w Wilnie. W Ameryce Południowej wybudowano Domy Polskie w Campo do Tenente i Guarani das Missoes oraz Polonijne Centrum Kultury w Aquia Branca i Dom Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii.

Udzielając szerokiej pomocy w odradzaniu polskości na Wschodzie oraz nawiązując nowe kontakty z polskimi skupiskami i tworzącymi się organizacjami, Stowarzyszenie angażuje się m.in. w pomoc Polakom w Kazachstanie, także repatriantom, którzy osiedli już w Polsce.

Stowarzyszenie jest organizatorem popularnych wśród Polonii festiwali, m. in. Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie i Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie, cyklicznego zlotu młodzieży polonijnej – „Orle Gniazdo”, a także imprez sportowych, jak Polonijne Igrzyska Sportowe (letnie i zimowe). Cyklicznie organizowane jest Forum Oświaty Polonijnej, służące wymianie doświadczeń nauczycieli polskich pracujących w różnych środowiskach polonijnych i polskich poza granicami kraju.

W Galeriach „Wspólnoty Polskiej” – w Warszawie i Krakowie – a także w salach wystawowych pozostałych Domów Polonii i Oddziałów Stowarzyszenie organizuje wystawy artystów polonijnych. Wspomaga też wyjazdy twórców i zespołów krajowych do środowisk polonijnych, przygotowuje imprezy specjalistyczne i pobyty w Polsce zgodnie z zapotrzebowaniem organizacji polonijnych. Prezentacji osiągnięć artystów polskich ze Wschodu służą organizowane jesienią w Warszawie Dni Kultury Kresów.

„Wspólnota Polska” współpracuje szeroko z mass mediami w kraju i za granicą. Wymianie informacji służy dwumiesięcznik „Wspólnota Polska”, wykorzystywany przez redakcje polonijne także w przedrukach oraz zawierająca największą bazę adresową organizacji polonijnych strona internetowa: www.wspolnotapolska.org.pl

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Biuro Zarządu Krajowego

Ul. Krakowskie Przedmieście 64

00-322 Warszawa

tel centrali: (+48 22) 556 90 00

fax: (+48 22) 556 90 43

e-mail: swp@swp.org.pl

www.wspolnotapolska.org.pl

Konto: 93 1060 0076 0000 3210 0015 3324

Združenie „Poľska komunita“ (poľský: Stowarzyszenie „Wspólnota Poľska“) je poľský mimovládne a verejnoprospešná organizácia pôsobiaca  pod záštitou poľského Senátu, zameraná na posilnenie väzieb medzi Poľskom a Poloniou/ Poliaci a ľudia poľského pôvodu, ktorí žijú v zahraničí/. Súčasný predseda je Longin Komołowski od júna 2010.
Združenie bolo založené v roku 1990 Andrzeom j Stelmachowskim, profesorom  Vroclavskej univerzity a Varšavskej univerzity, atd.
Organizácia dostáva podporu od poľskej vlády.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.