PREHĽAD PROGRAMOV ŠTÁTNEHO KOMORNÉHO ORCHESTRA ŽILINA Dom umenia Fatra v Žiline – DECEMBER 2012

štvrtok 6. decembra o 19.00 hod.

Abonentný koncert  ŠKO Žilina  „Hudba je len jedna“ – vážna hudba, jazz, world music

Dirigent a sólista: Michal VAŇOUČEK, klavír

Miroslav HERÁK, vibrafón

PACORA TRIO v zložení:

Stano Palúch – husle

Róbert Ragan – kontrabas

Marcel Comendant – cimbal

 

Egon Krák: Pacora Concerto – svetová premiéra

Michal Vaňouček: Slovanské concerto pre sláčikový orchester, klavír a vibrafón – svetová premiéra

Autorské kompozície členov Pacora tria a vlastné úpravy jazzových štandardov

 

Zoskupenie troch vynikajúcich muzikantov PACORA pôsobí na  hudobnej scéne od roku 2004. Ich hudba je prelínaním jazzu, folklóru a vážnej hudby. Koncert bude dirigovať medzinárodne renomovaný klavirista  a jazzový dirigent Michal Vaňouček, ktorý v súčasnosti pôsobí  v holandskom Haagu. Okrem toho privítame na pódiu Domu umenia Fatra aj vynikajúceho slovenského vibrafonistu  Mira Heráka, ktorý tvorí s Michalom Vaňoučkom jazzové duo As Guest.

 

Vstupné: 6,- 8,- 9,- €  Platia abonentné vstupenky AB

 

nedeľa 9. decembra o 16.00 hod.

Nedeľné matiné pre deti a rodičov

„Kufor mikulášskych prekvapení“

 

Vlado KULÍŠEK, pantomíma

Radek MICHALKO, hudobná spolupráca

 

Vlado Kulíšek je výrazná osobnosť slovenskej pantomímy, veľkú popularitu si získal v projekte Doktor Klaun, ktorý pomáha deťom v nemocniciach. V spojení s muzikantom a skladateľom Radkom Michalkom vytvárajú dokonale zohratú dvojicu v súbore Teatro Fortissimo. Spoločne absolvovali viac ako tritisíc predstavení po celej Európe, o. i. aj vo Vietname. Najväčšou prednosťou ich predstavení je aktívna spolupráca s obecenstvom.  Dokážu s humorom a ľahkosťou zmazať rozdiel medzi detským a dospelým divákom, čo dáva ich predstaveniam originalitu a neopakovateľný zážitok.

 

Vstupné: 2,- € Abonentné vstupenky neplatia

Vstupenky sú zlosovateľné v tombole – opäť bude odmenených 10 najkrajších kresbičiek, ktoré deti prinesú a odovzdajú pred matiné

streda 12. decembra o 19.00 hod.

štvrtok 13. decembra o 19.00 hod. – repríza

piatok 14. decembra o 19.00 hod. – repríza

sobota 15. decembra o 19.00 hod. – repríza

Vianočné koncerty ŠKO Žilina

 

Dirigent: Leoš SVÁROVSKÝ

Matej ARENDÁRIK a Martin CHUDADA, dva klavíry

Natalia HALICKA, soprán, Poľsko

ŽILINSKÝ MIEŠANÝ ZBOR

Zbormajster: Štefan SEDLICKÝ

 

Edvard Hagerup Grieg: Suita op. 40 „Z Holbergových čias“

Johann Sebastian Bach: Koncert pre dva klavíry c mol BWV 1060

Pavol Krška: Vianočné koledy

Slávne vokálne diela A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, G. F. Händla, C. Francka,

P. Špiláka a G. Verdiho

 

Vstupné: 10,- 12,- 13,- €   Abonentné  vstupenky AB platia len v stredu 12. 12.  2012

 

Vianočné koncerty ŠKO Žilina sa stali neodmysliteľnou súčasťou hudobného života Žiliny.

Pod taktovkou hlavného hosťujúceho dirigenta a bývalého šéfdirigenta ŠKO Leoša Svárovského sa môžeme tešiť nielen na populárne zborové diela ako napr. Aleluja z Händlovho Mesiáša či Zbor Židov z Verdiho Nabucca alebo vianočné koledy v podaní ŠKO Žilina a Žilinského miešaného zboru, ale aj na sólistické výkony dvoch úžasných klaviristov a mladej poľskej sopranistky, víťazky Medzinárodnej speváckej súťaže R. Petráka v Žiline. O virtuóznom majstrovstve Mateja Arendárika a „zázračnom“ detskom klavírnom talente Martinka Chudadu sa opäť budete mať možnosť presvedčiť aj na týchto koncertoch.

 

 

 

 

 

 

 štvrtok 6. decembra o 19.00 hod.

Abonentný koncert  ŠKO Žilina  „Hudba je len jedna“ – vážna hudba, jazz, world music

Dirigent a sólista: Michal VAŇOUČEK, klavír

Miroslav HERÁK, vibrafón

PACORA TRIO v zložení:

Stano Palúch – husle

Róbert Ragan – kontrabas

Marcel Comendant – cimbal

 

Egon Krák: Pacora Concerto – svetová premiéra

Michal Vaňouček: Slovanské concerto pre sláčikový orchester, klavír a vibrafón – svetová premiéra

Autorské kompozície členov Pacora tria a vlastné úpravy jazzových štandardov

 

Zoskupenie troch vynikajúcich muzikantov PACORA pôsobí na  hudobnej scéne od roku 2004. Ich hudba je prelínaním jazzu, folklóru a vážnej hudby. Koncert bude dirigovať medzinárodne renomovaný klavirista  a jazzový dirigent Michal Vaňouček, ktorý v súčasnosti pôsobí  v holandskom Haagu. Okrem toho privítame na pódiu Domu umenia Fatra aj vynikajúceho slovenského vibrafonistu  Mira Heráka, ktorý tvorí s Michalom Vaňoučkom jazzové duo As Guest.

 

Vstupné: 6,- 8,- 9,- €  Platia abonentné vstupenky AB

 

nedeľa 9. decembra o 16.00 hod.

Nedeľné matiné pre deti a rodičov

„Kufor mikulášskych prekvapení“

 

Vlado KULÍŠEK, pantomíma

Radek MICHALKO, hudobná spolupráca

 

Vlado Kulíšek je výrazná osobnosť slovenskej pantomímy, veľkú popularitu si získal v projekte Doktor Klaun, ktorý pomáha deťom v nemocniciach. V spojení s muzikantom a skladateľom Radkom Michalkom vytvárajú dokonale zohratú dvojicu v súbore Teatro Fortissimo. Spoločne absolvovali viac ako tritisíc predstavení po celej Európe, o. i. aj vo Vietname. Najväčšou prednosťou ich predstavení je aktívna spolupráca s obecenstvom.  Dokážu s humorom a ľahkosťou zmazať rozdiel medzi detským a dospelým divákom, čo dáva ich predstaveniam originalitu a neopakovateľný zážitok.

 

Vstupné: 2,- € Abonentné vstupenky neplatia

Vstupenky sú zlosovateľné v tombole – opäť bude odmenených 10 najkrajších kresbičiek, ktoré deti prinesú a odovzdajú pred matiné

streda 12. decembra o 19.00 hod.

štvrtok 13. decembra o 19.00 hod. – repríza

piatok 14. decembra o 19.00 hod. – repríza

sobota 15. decembra o 19.00 hod. – repríza

Vianočné koncerty ŠKO Žilina

 

Dirigent: Leoš SVÁROVSKÝ

Matej ARENDÁRIK a Martin CHUDADA, dva klavíry

Natalia HALICKA, soprán, Poľsko

ŽILINSKÝ MIEŠANÝ ZBOR

Zbormajster: Štefan SEDLICKÝ

 

Edvard Hagerup Grieg: Suita op. 40 „Z Holbergových čias“

Johann Sebastian Bach: Koncert pre dva klavíry c mol BWV 1060

Pavol Krška: Vianočné koledy

Slávne vokálne diela A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, G. F. Händla, C. Francka,

P. Špiláka a G. Verdiho

 

Vstupné: 10,- 12,- 13,- €   Abonentné  vstupenky AB platia len v stredu 12. 12.  2012

 

Vianočné koncerty ŠKO Žilina sa stali neodmysliteľnou súčasťou hudobného života Žiliny.

Pod taktovkou hlavného hosťujúceho dirigenta a bývalého šéfdirigenta ŠKO Leoša Svárovského sa môžeme tešiť nielen na populárne zborové diela ako napr. Aleluja z Händlovho Mesiáša či Zbor Židov z Verdiho Nabucca alebo vianočné koledy v podaní ŠKO Žilina a Žilinského miešaného zboru, ale aj na sólistické výkony dvoch úžasných klaviristov a mladej poľskej sopranistky, víťazky Medzinárodnej speváckej súťaže R. Petráka v Žiline. O virtuóznom majstrovstve Mateja Arendárika a „zázračnom“ detskom klavírnom talente Martinka Chudadu sa opäť budete mať možnosť presvedčiť aj na týchto koncertoch.

 

 

 

 

 

 

 štvrtok 6. decembra o 19.00 hod.

Abonentný koncert  ŠKO Žilina  „Hudba je len jedna“ – vážna hudba, jazz, world music

Dirigent a sólista: Michal VAŇOUČEK, klavír

Miroslav HERÁK, vibrafón

PACORA TRIO v zložení:

Stano Palúch – husle

Róbert Ragan – kontrabas

Marcel Comendant – cimbal

 

Egon Krák: Pacora Concerto – svetová premiéra

Michal Vaňouček: Slovanské concerto pre sláčikový orchester, klavír a vibrafón – svetová premiéra

Autorské kompozície členov Pacora tria a vlastné úpravy jazzových štandardov

 

Zoskupenie troch vynikajúcich muzikantov PACORA pôsobí na  hudobnej scéne od roku 2004. Ich hudba je prelínaním jazzu, folklóru a vážnej hudby. Koncert bude dirigovať medzinárodne renomovaný klavirista  a jazzový dirigent Michal Vaňouček, ktorý v súčasnosti pôsobí  v holandskom Haagu. Okrem toho privítame na pódiu Domu umenia Fatra aj vynikajúceho slovenského vibrafonistu  Mira Heráka, ktorý tvorí s Michalom Vaňoučkom jazzové duo As Guest.

 

Vstupné: 6,- 8,- 9,- €  Platia abonentné vstupenky AB

 

nedeľa 9. decembra o 16.00 hod.

Nedeľné matiné pre deti a rodičov

„Kufor mikulášskych prekvapení“

 

Vlado KULÍŠEK, pantomíma

Radek MICHALKO, hudobná spolupráca

 

Vlado Kulíšek je výrazná osobnosť slovenskej pantomímy, veľkú popularitu si získal v projekte Doktor Klaun, ktorý pomáha deťom v nemocniciach. V spojení s muzikantom a skladateľom Radkom Michalkom vytvárajú dokonale zohratú dvojicu v súbore Teatro Fortissimo. Spoločne absolvovali viac ako tritisíc predstavení po celej Európe, o. i. aj vo Vietname. Najväčšou prednosťou ich predstavení je aktívna spolupráca s obecenstvom.  Dokážu s humorom a ľahkosťou zmazať rozdiel medzi detským a dospelým divákom, čo dáva ich predstaveniam originalitu a neopakovateľný zážitok.

 

Vstupné: 2,- € Abonentné vstupenky neplatia

Vstupenky sú zlosovateľné v tombole – opäť bude odmenených 10 najkrajších kresbičiek, ktoré deti prinesú a odovzdajú pred matiné

streda 12. decembra o 19.00 hod.

štvrtok 13. decembra o 19.00 hod. – repríza

piatok 14. decembra o 19.00 hod. – repríza

sobota 15. decembra o 19.00 hod. – repríza

Vianočné koncerty ŠKO Žilina

 

Dirigent: Leoš SVÁROVSKÝ

Matej ARENDÁRIK a Martin CHUDADA, dva klavíry

Natalia HALICKA, soprán, Poľsko

ŽILINSKÝ MIEŠANÝ ZBOR

Zbormajster: Štefan SEDLICKÝ

 

Edvard Hagerup Grieg: Suita op. 40 „Z Holbergových čias“

Johann Sebastian Bach: Koncert pre dva klavíry c mol BWV 1060

Pavol Krška: Vianočné koledy

Slávne vokálne diela A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, G. F. Händla, C. Francka,

P. Špiláka a G. Verdiho

 

Vstupné: 10,- 12,- 13,- €   Abonentné  vstupenky AB platia len v stredu 12. 12.  2012

 

Vianočné koncerty ŠKO Žilina sa stali neodmysliteľnou súčasťou hudobného života Žiliny.

Pod taktovkou hlavného hosťujúceho dirigenta a bývalého šéfdirigenta ŠKO Leoša Svárovského sa môžeme tešiť nielen na populárne zborové diela ako napr. Aleluja z Händlovho Mesiáša či Zbor Židov z Verdiho Nabucca alebo vianočné koledy v podaní ŠKO Žilina a Žilinského miešaného zboru, ale aj na sólistické výkony dvoch úžasných klaviristov a mladej poľskej sopranistky, víťazky Medzinárodnej speváckej súťaže R. Petráka v Žiline. O virtuóznom majstrovstve Mateja Arendárika a „zázračnom“ detskom klavírnom talente Martinka Chudadu sa opäť budete mať možnosť presvedčiť aj na týchto koncertoch.

 

 

 

 

 

 

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.