EKOBESKIDY POĽSKO – SLOVENSKÁ INICIATÍVA NA SPOLOČNÚ OCHRANU A PROPAGÁCIU CEZHRANIČNÉHO REGIÓNU BESKYD

INFORMÁCIA O MIKROPROJEKTE

Reg. č. INT/EB/BES/1/VI/A/0256.

Partneri mikroprojektu:

Bielska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Kultury- http://www.fundacja.blk.pl/

Vybrané aktivity mikroprojektu:

  • Diagnóza a správa EKOBESKIDY
  • Školenia a školenia pre cisárov, zástupcov miestnych orgánov .
  • Ekologické podujatia, hapeningy a vedomostné súťaže pre deti
  • Ekologický piknik – ( Bielsko-Biała, Žilina
  • Zarządzanie i promocja

Mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj štátneho rozpočtu PR v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

INFORMACJE O MIKROPROJEKCIE – EKOBESKIDY POLSKO – SŁOWACKA INICJATYWA DLA WSPÓLNEJ OCHRONY I PROMOCJI REGIONU TRANSGRANICZNYCH BESKIDÓW

BESKYD Nr rej. INT/EB/BES/1/VI/A/0256.

Partnerzy mikroprojektu :

Bielska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Kultury – http://www.fundacja.blk.pl/

Wybrane działania w ramach mikroprojektu:

  • Diagnoza i raport EKOBESKIDY
  • Szkolenia i podróże szkoleniowe dla kespertów, ptrzedstawicieli samorządów .
  • Zajęcia ekologiczne, hapenningi i konkursy wiedzy dla dzieci
  • Piknik Ekologiczny  – ( Bielsko-Biała, Żylina)  
  • Riadenie a propogácia

Mikroprojekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.