„Vitajte v našom – vašom kraji“

INFORMÁCIA O MIKROPROJEKTE

Reg. č. INT/EB/ZA/1/V/B/0155.

Partneri mikroprojektu:

Beskidzka Izba Gospodarcza (predtým: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej), www.cci.pl

Žilinská regionálna komora SOPK – https://www.sopk.sk/za/, www.spok.sk, www.viator.sk

Termín realizácie mikroprojektu – zmena (na základe situácie spôsobenej pandémiou COVID 19): 02/2021 – 06/2022

Cieľ mikroprojektu: Cieľom je prezentovať destinácie v súvislosti s jedinečnosťami a prírodným potenciálom vo vzťahu k cestovnému ruchu s využitím prepojenia verejného a súkromného sektora z oblasti cestovného ruchu. Cieľom mikroprojektu je zefektívnenie a podpora cestovného ruchu cezhraničného regiónu inovatívnou, modernou a populárnou formou.

Vybrané aktivity mikroprojektu:

– INFOCESTA REGIÓNMI ŽILINSKÉHO KRAJA

– WORKSHOP: INFORMAČNOPROPAGAČNÉ STRETNUTIE CESTOVNÉHO RUCHU

– MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SK-PL

– SPRACOVANIE VIDEOPREZENTÁCIE A INOVÁCIA TURISTICKEJ WEB STRÁNKY

– SEMINÁR – Biznis v kultúre, kultúra v biznise a video zo seminára

– Stretnutia v rámci Klubu Podnikateľa 1 propagujúce kultúrne dedičstvo pohraničia

– Stretnutie v rámci podnikateľského klubu 2 na podporu kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia

– Riadenie a propagácia mikroprojektu

Mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj štátneho rozpočtu SR v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

„Witajcie w naszym-waszym regionie“

INFORMACJE O MIKROPROJEKCIE

Nr rej. INT/EB/ZA/1/V/B/0155.

Partnerzy mikroprojektu:

Beskidzka Izba Gospodarcza (dawniej: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej), www.cci.pl

Słowacka Regionalna Izba Handlowo-Przemysłowa w Żylinie– https://www.sopk.sk/za/, www.spok.sk, www.viator.sk

Okres  realizacji mikroprojektu – zmiana (na podstawie sytuacji spowodowanej pandemią COVID 19): 02/2021 – 06/2022

Cel mikroprojektu: Celem jest przedstawienie miejsc docelowych w odniesieniu do ich unikalnych cech i potencjału przyrodniczego w odniesieniu do turystyki, z wykorzystaniem powiązań publiczno-prywatnych z sektora turystycznego. Celem mikroprojektu jest usprawnienie i promocja turystyki w regionie transgranicznym w sposób innowacyjny, nowoczesny i popularny.

Wybrane działania w ramach mikroprojektu:

– PODRÓŻ  INFORMACYJNA PO REGIONACH  ŽILIŃSKIEGO KRAJU

– WARSZTAT: SPOTKANIE INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W ZAKRESIE TURYSTYKI

– KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA SK-PL

– OPRACOWANIE PREZENTACJI WIDEO ORAZ INNOWACJA WITRYNY TURYSTYCZNEJ

– SEMINARIUM – Biznes w kulturze, kultura w biznesie oraz wideo z seminarium

– Spotkania w ramach Klubu Przedsiębiorcy Przedsiębiorcy 1 promujące dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza

– Klub Przedsiębiorcy 2 spotkanie promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu przygranicznego

– Zarządzanie i promocja mikroprojektu

Mikroprojekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Republiki Słowackiej w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.