„VZDELÁVANIE na pohraničí v oblasti keramiky a výšivky“

INFORMÁCIA O MIKROPROJEKTE

Reg. č. INT/EB/BES/1/V/A/0185.

Partneri mikroprojektu:

Gminna Biblioteka   Publiczna w Kozach -www. http://gbpkozy.pl/

Termín realizácie mikroprojektu – zmena (na základe situácie spôsobenej pandémiou COVID 19): 02/2021 – 06/2022

Cieľ mikroprojektu: Cieľom je prezentovať destinácie v súvislosti s jedinečnosťami a prírodným potenciálom vo vzťahu k cestovnému ruchu s využitím prepojenia verejného a súkromného sektora z oblasti cestovného ruchu. Cieľom mikroprojektu je zefektívnenie a podpora cestovného ruchu cezhraničného regiónu inovatívnou, modernou a populárnou formou.

Vybrané aktivity mikroprojektu:

 • Konzervácia 3 obrazov a 2 sôch  „Panna Mária Čenstochovská“, tzv. „čierna“ (polovica 19. storočia), obraz „Panna Mária Čenstochovská“, tzv. „modrá“ (polovica 19. storočia), obraz „Portrét muža“ signovaný L. Klimkiewiczom (prelom 19. a 20. storočia), skupina sôch „Pasyjka“ (polovica 19. storočia) a socha „Ukrižovaný Kristus“ (začiatok 19. storočia).
 •  Poľsko-slovenská diskusia o remeslách
 • Populárno-vedecký seminár
 • Dve edície keramických workshopov pre deti
 • Drevorezbárske workshopy pre dospelých
 • Keramické dielne
 • Séria workshopov a stretnutí,
 • Organizácia terénnej hry Umenie v priestore Koz s virtuálnou prechádzkou a informačným stretnutím
 • Vydanie publikácií – Lesk kojzskych pokladov“
 • Informačné stretnutie a výstava obrazov a sôch na ukončenie mikroprojektu
 • Riadenie a propagácia mikroprojektu

Mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj štátneho rozpočtu PR v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

„EDUKACJA ARTYSTYCZNA na pograniczu w zakresie ceramiki i haftu”

INFORMACJE O MIKROPROJEKCIE

Nr rej. INT/EB/BES/1/V/A/0185.

Partnerzy mikroprojektu:

Beskidzka Izba Gospodarcza (dawniej: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej), www.cci.pl

Słowacka Regionalna Izba Handlowo-Przemysłowa w Żylinie– https://www.sopk.sk/za/, www.spok.sk, www.viator.sk

Okres  realizacji mikroprojektu – zmiana (na podstawie sytuacji spowodowanej pandemią COVID 19): 02/2021 – 06/2022

Cel mikroprojektu: Celem jest przedstawienie miejsc docelowych w odniesieniu do ich unikalnych cech i potencjału przyrodniczego w odniesieniu do turystyki, z wykorzystaniem powiązań publiczno-prywatnych z sektora turystycznego. Celem mikroprojektu jest usprawnienie i promocja turystyki w regionie transgranicznym w sposób innowacyjny, nowoczesny i popularny.

Wybrane działania w ramach mikroprojektu:

 • Konserwacja 3 obrazów i 2 rzeźb „Matka Boska Częstochowska” tzw. „czarna” (poł. XIX wieku), obraz „Matka Boska Częstochowska” tzw. „niebieska” (poł. XIX wieku), obraz „Portret mężczyzny” sygnowany L. Klimkiewicz (przełom XIX i XX wieku), grupa rzeźb „Pasyjka” (poł. XIX wieku) oraz rzeźba „Chrystus ukrzyżowany” (pocz. XIX wieku).
 • Polsko-słowacka dyskusja o rękodziele
 • Seminarium popularnonaukowe
 • Dwie edycje warsztatów ceramicznych dla dzieci
 • Warsztaty snycerskie dla dorosłych
 • Warsztaty ceramiczne
 • Organizacja gry terenowej „Sztuka w przestrzeni Kóz“ wraz ze spacerem wirtualnym i spotkanie informacyjne
 • wydanie folderu Blask kojzkich perełek”
 • Spotkanie informacyjne oraz wystawa obrazów i rzeźb na zakończenie mikroprojektu
 • Zarządzanie i promocja mikroprojektu

Mikroprojekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.